katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohledniceMilé sestry, milí bratři,

dnes se na vás obracím s námětem, který patří do oblasti občanského nikoliv duchovního života, který však považuji za důležitý. Mám na mysli červnové referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Výsledek tohoto lidového hlasování bude důležitý pro naše vztah k sousedním i vzdálenějším zemím světa, a pro uspořádání věcí veřejných v naší vlasti.

Asi si kladete spolu s ostatními lidmi otázku: Mám usilovat o sjednocení Evropy? Proč? Není lepší, abychom šli jinou cestou, cestou samostatnosti? Neohrožuje Evropská unie naši mravnost a svobodu? Budeme moci v EU žít na základě evangelia?

Můj osobní názor, o kterém jsem přesvědčený, ale který nikomu nevnucuji, je, že přes všechny současné těžkosti, které sjednocování Evropy provázejí, je to pro nás velká šance. Jsem o tom přesvědčený i tváří v tvář názorům, jež líčí náš vstup do EU jako občanskou i náboženskou katastrofu, například v oblasti potratů, eutanázie, klonování ap. Mnoho těchto názorů pochází z neinformovanosti. Aby byla překonána, vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR na vlastní náklady brožuru pro věřící s názvem Brány Evropské unie otevřeny, jejíž obsah byl konzultován s představiteli České biskupské konference i Ekumenické rady církví. Obsahuje vysvětlení, co pro nás, věřící občany, bude členství v EU znamenat.

Pokud byste měli zájem o podrobnější informace ohledně problematiky související se vstupem České republiky do Evropské unie, můžete se obrátit na pana Mgr. Martina Horálka z Tiskového střediska České biskupské konference, který je vám k dispozici na tel. 220 181 431 nebo e-mailem: horalek@cirkev.cz.

Prosím, abyste o této otázce přemýšleli a k rozhodování o budoucnosti naší vlasti i dalších zemí Evropy přistupovali opravdu zodpovědně.

V modlitbě provází

Váš biskup Vojtěch


Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest