katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

III. pěší pouť na Velehrad v srpnu 2003

Na třetí pěší pouť na Velehrad, která byla už 22. z Levého Hradce a Nového Jičína, vyšlo v pondělí 18. srpna 20 poutníků od sv. Jana na Zelené Hoře u Žďáru, z nádraží jich vycházelo už 39. V Netíně se přidali 4, kteří už v neděli vyšli od Matky Boží v Jihlavě. Zároveň vyšlo 14 poutníků od sv. Václava v Radešínské Svratce a na cyrilometodějském Vítochově se k nim přidalo dalších 17. Od Panny Marie na Vranově nad Dyjí jich vyšlo 61 a celou cestu zpívali, takže jim ani nevadila hrozná bouřka, která je potkala před Znojmem.

Další den jsme vyšli ze Znojma, Velkého Meziříčí a Víru. Ve třech proudech nás bylo přes dvě stovky. Úmyslem pouti bylo, aby se malé skupinky poutníků postupně slily v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které k nám přišlo právě z Velehradu. Kromě toho jsme prosili za obnovení víry v našem národě a také za životodárnou vláhu pro celou naši vlast. Byli jsme vyslyšeni hned po cestě, dvakrát vydatně pršelo, díky Bohu jsme vždycky byli už pod střechou. 

Po cestě jsme zpívali a bavili se. Duchovním obsahem pouti bylo: modlitba 4 růženců - za vlast, mír, své rodiny a církev, úvahy o 4 základních a 3 božských ctnostech a důkladná příprava na svátost smíření. Hodně poutníků se zpovídalo za chůze. Jeden hoch měl tři puchýře velké jako desetikoruna, pár děvčat mělo puchýř jen jeden zato po celém chodidle.

Na Hoře svatého Klimenta se pak spojily všechny proudy ze západu s poutníky z Veselí nad Moravou. To už nás bylo 233. Šel s námi i sedmiletý Pavlík, pak osmiletá Markéta, devítiletá Dominika a desetiletá Klára. Ondřej a Vojtěch měli 11 let. Nejstarší byla Helena, která měla 73 let, z mužů vedl Stanislav s 68 roky. S dalšími stovkami poutníků, kteří přijeli do Buchlovic, jsme šli pěšky na Velehrad - ke kořenům naší víry, vzdělanosti a kultury a k patronům Evropy, do duchovního středu našeho národa i Evropy. To už jsme měli v nohách 171 km ze Zelené Hory a 153 km z Vranova nad Dyjí (a 339 km z Prahy). Po příchodu jsme obnovili zasvěcení národa Bohu rukama Panny Marie, které na zde před 10 roky vykonali biskupové Čech a Moravy. Pak jsme děkovali za ochranu Bohu, jeho andělům i Panně Marii Průvodkyni na cestách a modlili jsme se za všechny své dobrodince a na úmysly, které nám svěřili. Pouť vrcholila mší svatou, kterou sloužil o. biskup Hrdlička.

Dá-li Pán Bůh, vycházíme za rok na IV. pouť na Velehrad opět z Vranova a Zelené Hory na svátek sv. Rocha, patrona poutníků, 16. srpna 2004 a zase po stejné trase. Z Buchlovic vyjdeme společně v sobotu 21. srpna v 8.00 h.

Jan Peňáz
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest