katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Katolická církev v brněnské a vídeňské diecézi slaví 29. října památku blahoslavené Marie Restituty, panny a mučednice

Bl. Marie Restituta (občanským jménem Helena Kafková) se narodila jako šestá ze sedmi dětí 1. května 1894 v Brně-Husovicích. Po dvou letech se však celá rodina natrvalo usídlila ve Vídni, kde Helena odmalička vyrůstala a později studovala. Láska k člověku ji přivedla k ošetřování nemocných a k řeholnímu životu, jak jej poznala u sester III. řádu sv. Františka. Od roku 1919 pracovala jako sestra na operačním sále v nemocnici v Modlingu, kde byla oblíbena nejen pro svou obětavou pomoc, ale také jako pomocnice v těžkostech i moudrá rádkyně. V prosinci roku 1941 se podařilo jednomu z lékařů získat kopírovací papír s posměšnou a varovnou básničkou proti nacistickému režimu, z níž sestra Restituta údajně pořizovala kopie. Po jeho udání zatklo řeholnici v roce 1942 gestapo přímo na operačním sále a byla obviněna z velezrady. Po třináctiměsíční vazbě, v níž pět měsíců strávila v cele smrti, byla přes mnohé žádosti o milost 30. března 1943 ve Vídni sťata.
     V listopadu 1988 zahájila katolická církev proces jejího blahořečení, který byl završen 21. června 1998, kdy Marii Restitutu prohlásil ve Vídni Svatý otec Jan Pavel II. za blahořečenou. V jejím rodišti, brněnské čtvrti Husovice, byla na její rodný dům na Dukelské ulici č. 27 umístěna pamětní deska od akademického malíře Jiřího Šindlera a na návrh brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který odsouhlasila Rada města Brna v roce 1999, byl po zdejší rodačce pojmenován nedaleký park.

podle www.biskupstvi.cz

Liturgické texty k památce bl. Marie Restituty, panny a mučednice (prozatímní text)

Vstupní antifona
Blahoslavená Marie Restituta zůstala věrná Božímu zákonu,
i když jí šlo o život.
Nezalekla se, neboť měla základy na skále.
nebo
Byla sťata, protože zachovala Ježíšovo svědectví a Boží slovo.
(srov. Zj 20,4)

Vstupní modlitba

Bože, tys dal blahoslavené Marii Restitutě sílu,
aby až do smrti bojovala za víru a lidskou důstojnost.
Na její přímluvu dej,
abychom i my nacházeli svou chloubu v kříži našeho Pána
a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Pane, náš Bože,
přinášíme ti tyto dary v den památky blahoslavené Marie Restituty,
kterou ani pronásledování a smrt
neoddělily od jednoty tvé církve.
Prosíme, zachovej i nás v této věrnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Buďte stále připraveni obhájit se před každým,
kdo se ptá po důvodech vaší naděje.
(1 Petr 3,15)
nebo

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán.
(Mt 16,24)

Modlitba po přijímání

Pane, nás Bože,
posílil jsi nás svatými dary.
Dej, ať zůstaneme pevní jako blahoslavená Restituta,
a učiň nás připravenými odkládat lenivost a zbabělost,
abychom dosáhli odměnu tvých služebníků.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Vyšlo jako příloha č. 4 ACEB 08/2003 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest