katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Počátkem roku 2004, v období od 2. do 11. ledna, probíhá u příležitosti svátku Tří králů již počtvrté celostátní Tříkrálová sbírka. Tuto veřejnou sbírku pořádá Sdružení Česká katolická charita, kterou tímto úkolem pověřila ČBK. Kromě skupinek koledníků, kteří budou obcházet města a obce a vyprošovat do pokladniček příspěvek, je možné přispět složenkou nebo převodem na účet: 369-369369369/0800, variabilní symbol 777.
V roce 2003 dosáhla sbírka v celé České republice hodnoty přes 42 milionů korun. Diecézní charita Brno se na této sumě podílela částkou 9 527 967,- Kč, což je druhý největší obnos za diecézi.
Motto Tříkrálové sbírky 2004 zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 80 % získaných prostředků poputuje prostřednictvím oblastních či farních charit na podporu středisek pomoci a aktivit diecézních charit. Zbylá část bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací sbírky.
Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.
Více informací na stránkách Diecézní charity Brno.
Převzato z internetových stránek Brněnského biskupství

Chceme vás také tímto varovat před falešnými "koledníky", kteří se opět objevili a kteří zneužívají této sbírky a lidské dobročinnosti. Skuteční koledníci se prokážou legitimací s podpisy diecézního biskupa a ředitele diecézní charity; jejich pokladnička je zapečetěna a označena razítkem Charity. Setkáte-li se s podvodníky, oznamte to policii. Milosrdenství není totéž co hloupost; buďme štědří, ale ne naivní.

Až potkáte tři krále, již se prokáží pověřením České katolické charity, otevřte jim nejenom dveře, ale i svá srdce! 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest