katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Katecheze Mons. Vojtěcha Cikrleho na Diecézním fóru mládeže v Brně dne 24. ledna 2004


     Máme-li hovořit o farnosti, musíme vycházet z toho, co jsme říkali včera: co je to církev? Není to nějaká strana či spolek, nemá to být místo bojů, kde se někdo snaží prosadit uprostřed ostatních, ale mystické tělo Kristovo, v němž je přítomen sám živý Kristus.
     Dříve se vesnice (zvláště na rovině) stavěly tak, že středem vsi byl kostel – živý Kristus ve svatostánku. Vedle byl hřbitov – tam odpočívali ti, kteří nás předešli, kteří přispěli k tomu, aby toto společenství mohlo procházet dějinami. Za zdí hřbitova žilo společenství lidí, kteří chodili do kostela, aby se setkali s druhými a s Kristem. A za humny si lidé obstarávali živobytí.
     Podle Katechismu katolické církve je farnost určité natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedení diecézního kněze; je to místo, kam mohou být svoláni všichni věřící, aby slavili nedělní eucharistii.
     Chtěl bych se věnovat obecnému kněžství věřících – každý z nás křtem získal v církvi určité poslání: máme následovat Krista. On je stále hlavní klíčová osoba, od které se všechno odvíjí.
     Naše služba ve farnosti – naše následování Krista – má několik rozměrů; můžete si to představit jako koláč se třemi výsečemi: liturgie (bohoslužba), martyrium (svědectví), diakonie (služba druhým).

     První výseč: Jak se podílet na bohoslužbě? Jednak různými službami při slavení eucharistie – jako akolyta, lektor, varhaník; pak jsou tu ti, kteří uklízejí a zdobí kostel; mohou to být také modlitební společenství, živý růženec, společenství, která se scházejí nad Písmem, apod. Ostatní nechám na vaší fantazii.
     Druhá výseč: služba druhým. Vyplývá z poslání, které bylo vlastní Kristu – pomáhat druhým. Já jsem přišel, aby druzí poznali mého Otce. On uzdravoval, ujímal se vdov…
     Můžete být např. členy farní rady, která rozhoduje o tom, co se bude ve farnosti dělat, a tak se podílet na životě obce. K této službě patří samozřejmě charita, pomoc při pořádání tříkrálové sbírky, péče o nemocné, o lidi v tísni, o bezdomovce, emigranty, drogově závislé…
     Pomoc farnímu společenství může být i ve službě ministrantům: budu týdně věnovat pět hodin těmto klukům; budu ve spolupráci s farářem něco dělat. Zrovna tak děvčata si mohou říci: budeme se starat o malé děti.
     Někde ve farnostech existují farní tábory, plesy, mikulášské besídky, slaví se slavnost sv. Štěpána (tam přijdou obvykle i dědečci a tatínci, kteří někdy místo do kostela chodí jinam), někde se třeba koná farní den, jinde pracuje Orel, Skaut, vydávají se farní časopisy, tvoří farní internetové stránky; nedaleko Brna např. Křemílci každým rokem nastudují hru, přijde na ni celá dědina, pak vyberou do kýble peníze, a ty pošlou na nějaký dobročinný účel – opět bych vám nechtěl brát fantazii.
     Významná je nástěnka – je-li dobrá nástěnka, čte ji víc lidí, než si dovedeme představit. Někdy stačí jen nějaké heslo – „A co Ty?“ – a nějaký obrázek, a lidé – často i ti, kteří nemají s kostelem nic společného – o tom hodně přemýšlejí. Je vždy velká výhoda menších společenství nebo sekt, že jsou tam bližší osobní vztahy, než jak tomu bývá u katolíků, kde je nás na jedné mši sto nebo dvě stě a kde nemohou být ty vztahy na takové úrovni, ale můžeme něco dělat pro to, aby byly lepší.
     Třetí výseč: svědectví – martyrium. Sem patří ti, kdo se zabývají katechezí. Někteří z vás mají kurz a vyučují, v některých farnostech (např. ve Velkém Meziříčí) připravují i druhé k přijetí biřmování, za pět let můžete třeba pomáhat sdělovat druhým zkušenosti z raného manželství, např. když se poprvé pohádáte nebo o sebe rozbijete židli, že tím manželství nekončí. Sem patří i být animátory společenství, a může to být společenství mládeže, seniorů, manželů atd. Vy jste zatím v noviciátě na seniorát. To je váš podíl na svědectví o církvi.
Doporučená literatura
Gorecki, M.: Církev se uskutečňuje ve farnosti
Ratzinger, J.: Církev jako společenství
Christifideles laici, postsynodní apoštolská exhortace Jana Pavla II.
Opatrný, A.: Pastorace v postmoderní společnosti (3. kapitola)
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest