katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Přinášíme vám výsledky březnového kola soutěže na našich stránkách, tedy jakési statistiky návštěvníků těchto stránek.

Celkem se zúčastnilo dvě stě respondentů, až na výjimky odpověděli na všechny otázky všichni.
1. 39,5 % respondentů (79) tvořili muži, 60,5 % (121) ženy.

2. 16,5 % respondentů (33) je ve věku do 18 let, 58,5 % (117) ve věku od 19 do 30 let a 25 % (50) již třicítku překročilo.

3. 29 % (58) žije v Čechách (někteří své bydliště upřesnili – Praha, Mšené Lázně, Poděbrady, Písek, Teplice nad Metují), 58,5 % (117) na Moravě či ve Slezsku (Brno, Dačice, Karvinsko, Olomouc, Prostějovsko, Ostrava, Třebíč, Vracov, Uherčice, Třebíč, Studénka, Letovice, Přerov, Uhreskohradišťsko, Bystřice pod Hostýnem, Troubky, Žďár nad Sázavou) a 12,5 % (25) v zahraničí (většinou na Slovensku, někteří jsou na zahraniční stáži – Švýcarsko, Španělsko). Někteří respondenti nemají přesné povědomí o zemské příslušnosti – Dačice jsou na Moravě, nikoli v Čechách, Karvinsko leží ve Slezsku, nikoli na severní Moravě.

4. 13,5 % (27) má základní vzdělání, 56,5 % (113) střední a 30 % (60) vysokoškolské.

5. 46,5 % (93) studuje, 48,5 % pracuje (97), 3 % (6) patří mezi církevní zaměstnance, 4 neodpověděli (2 %, většinou na mateřské dovolené, event. v důchodu).

6. 30,5 % (61) se na naše stránky připojuje z domova, 68 % (136) ze školy či zaměstnání a pouze 3 respondenti (1,5 %) z internetové kavárny.

7. 37 % (74) se o těchto stránkách dovědělo osobně, 25,5 % (51) přes vyhledávač (např. Google) a 37,5 % (75) z jiného zdroje (obvykle od přátel, příbuzných a známých, z jiných stránek – www.vira.cz, www.christnet.cz  – a periodik – Katolický týdeník, Naše rodina, AD; v jednom případě díky nástěnce v kostele, v jednom případě díky knize Když nevíš, tak se zeptej).

8. 17 % (34) navštěvuje tyto stránky aspoň čtyřikrát týdně, 34,5 % (69) dvakrát a třikrát, 48 % (96) nejvýše jednou. 1 respondent neodpověděl (0,5 %).

9. Liturgický kalendář alespoň v jedné verzi používá 23,5 % (47) respondentů, v obou verzích 9 % (18), 67,5 % (135) jej nepoužívá vůbec.

10. Jen 3 % (6) respondentů se zapojují pravidelně do diskusí u otázek a odpovědí, 45 % (90) občas, 51,5 % (103) vůbec. 1 respondent na tuto otázku neodpověděl (0,5 %). Ti, kdo se nezapojují, uváděli, že je zaráží častý tvrdý tón, extrémní reakce, ba i nevybíravé napadání některých diskutujících

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.

TEAM Katolik.cz
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest