katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Manželství se hodí i do této doby

Koncem dubna se sešli v Ostravě mnozí z těch, co se zabývají přípravou na manželství. Odborníci si vyměnili zkušenosti v nelehkém úkolu znovu probouzet touhu po manželství mezi dnešními mladými lidmi. Povzbudili se v hledání odvahy a síly, aby mohli dále pomáhat mladým lidem odhalovat krásu a význam manželství.

Mgr. Vít Zatloukal, kněz ostravsko-opavské diecéze, který má na starosti pastoraci mládeže, ve svém úvodním příspěvku kladl důraz na dobrou přípravu na manželství v rámci celostní pastorace. MUDr. Fridrichová z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě ve svém příspěvku ozřejmila význam manželství z pohledu Bible. Připomněla, že Nový Zákon potvrzuje, že se jedná o trvale platný řád. Svátostné manželství je obdarováním. Manželství naplňuje touhu po trvalém vztahu, který do nás byl vložen. 

Karel Fridrich, pastor apoštolské církve, mluvil o svých zkušenostech, jak přiblížit výhody manželství. Z nich následně rozebral tyto tři: Manželství dává svobodu, Manželství dává jistotu, Manželství mne obohacuje. Upozornil, že dnešní mládež oslovíme jedině jejich řečí.
Dnešní společnost dává přednost k „žití bez papírů“, bez sňatku. Udávají mnoho důvodů, některé se zdají být velice logické, jako je například ekonomický tlak – svatba či rozvod něco stojí, dále prezentaci pocitu, že se při společném soužití lépe poznají, strachu za závazků či rozvodu. Proto této problematice byla organizátory věnovaná velká pozornost a čas. Pod vedením MUDr. Lázničkové jsme se všichni aktivně zapojili v hledání argumentů proti a pro společný život v manželství. Mimo jiné zde zaznělo, že je důležité nejen zdůrazňovat možnost nechtěného těhotenství, ale že se jedná o uměle vytvořený vztah a pro věřící to navíc znamená ztrátu křesťanského svědectví.

Další příspěvek o motivaci a vnitřních postojích přednášejících přednesli manželé Kulišťákovi. Ti již 10 let pracují se snoubenci. Vyzvedli předávání praktických informací a zkušenosti týkajících se manželství, spolu s vlastním, nenásilným svědectvím o životě s Bohem, o svém hledání. Zdůrazňovali potřebu nestavět sami sebe jako ideální vzor, jež je třeba následovat.

V dalším příspěvku Jana Urbanová představila projekt „Povídání o manželství“ Centra naděje a pomoci - CENAP. Tato příprava na manželství probíhá na základě spolupráce s brněnským děkanátem. Navzájem se zde doplňují setkání snoubenců s knězem na faře spolu s besedami s laiky v brněnském CENAPu. Tam je diskusní program otevřený i pro novomanžele. Společně se snažíme podpořit význam manželství. V rámci programu se hovoří nejen o manželství jako instituci, ale věnujeme se problematice komunikace, lidské sexualitě, životu rodiny, včetně výchovy dětí. Smyslem setkání je ujistit snoubence a novomanžele, že věrnost je investice, která se vyplatí, povzbudit je, že konflikty se dají řešit i jinou cestou než rozvodem, seznámit s rozdíly mezi mužem a ženou, jak po psychické, tak po sexuální stránce.

Seminář zakončila MUDr. Fridrichová svou přednáškou o přípravě snoubenců z pohledu lektora. Hovořila nejen o nutnosti stanovit si cíle přípravy, najít spolupracovníky na přípravě, ale i o významu svědectví, pravdivosti sdělení. Zdůraznila, že manželství je dřina a má své nevýhody, ale výhody přece jenom převyšují. Základem manželské vztahu je „odevzdávám se ti a přijímám tě“. Zdůraznila, že plodnost je dar. Je třeba mladé lidi povzbudit k odvaze k rodičovství.

Seminář organizovalo Centrum naděje a pomoci ve spolupráci s Centem pro rodinu a sociální péči Ostrava. Účastníci semináře obdrželi sborník abstrakt, který je případně možné objednat si na adrese Centrum naděje a pomoci- CENAP, Vodní 13, 602 00 Brno

Jana Urbanová
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest