katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

KOMENTÁŘ BRNĚNSKÉHO BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO

K PŘEDBĚŽNÝM VÝSLEDKŮM SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2001


Milé sestry, milí bratři,

začátkem tohoto měsíce byly zveřejněny předběžné výsledky letošního sčítání lidu. Komentáře zdůrazňovaly jako jedno z největších překvapení více než milionový úbytek občanů hlásících se ke katolické církvi oproti sčítání před 10 lety.

Je to jistě záporná skutečnost, tak jako celkový úbytek občanů, přestože se k nám za těch 10 let přistěhovalo na 350.000 lidí, nebo to, že se ke své národnosti přihlásilo daleko méně Moravanů, Slezanů a zvláště Rómů. My, kteří pamatujeme dobu před deseti, dvaceti lety, víme, že katolická církev v čele s tehdejším kardinálem Tomáškem, s velehradskou poutí v roce 1985 byla nejmohutnější silou protikomunistického odporu. Tento politický pohled na církev se promítl do sčítání, které proběhlo rok a půl po revoluci. Letošní sčítání už neodráží toto občansko politické smýšlení, ale daleko pravdivější vnitřní víru.

Je nutné dodat, že poměrné srovnání ukazuje, že katolíků ubylo nejméně – o 32,6 %. Evangelíků o něco více – o 32,8 % a nejvíce členů Církve československé husitské –
o 45,9 %. A dále, že nejsou k dispozici údaje o tom, kdo jsou ti ostatní věřící, kterých
o necelých 200 000 přibylo. Dá se předpokládat, že jejich podstatná část je z oněch 350.000 přistěhovalců, kteří pocházejí především z islámských, pravoslavných a jiných zemí.

Pro zajímavost ještě výsledky z naší diecéze: 45,5 % nevěřících, 10,1 % náboženství neuvedlo, 44,4 % věřících, z toho 40 % katolíků. Z každých 5 lidí jsou dva katolíci.

Sestry a bratři, o čem předběžné výsledky sčítání v České republice vypovídají? Že 1/3 občanů jsou lidé věřící. Že nás katolíků je 26,3 %, že jsme tedy v naší společnosti nejsilnější skupinou mající společnou víru, společný životní cíl a postoje, a tedy i společný pohled na věci časné i věčné. Že jsme očištění od těch, kteří se ke katolické církvi hlásili z jiného důvodu než pro víru v Boha, jak ji vyznáváme. Že katolíků a zvláště věřících občanů je více než volitelů kterékoliv politické strany, že tedy většinu z nich prostupujeme – některé více, některé méně.

Děkujme Bohu za to, že naši společnost z velké části uchoval v takovém stavu, jaký ukazuje sčítání, a prosme ho, aby ji vedl k objevování, uznávání a vyznávání těch hodnot, které jsou pro ni podstatné a důležité.

Vám všem děkuji, že jste se ke katolické víře při sčítání přihlásili, a vybízím vás, abyste aktivně jednali ve věcech veřejných i soukromých jako věřící katolíci.

K tomu vám ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest