katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

„Tříkrálová sbírka“, kterou v České republice pořádá již popáté sdružení Česká katolická charita (ČKCH), byla v brněnské diecézi zahájena slavnostní bohoslužbou celebrovanou brněnským generálním vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem v pondělí 3. ledna. Samotná sbírka se koná ve dnech 1.–10.1.2005, kdy budou moci lidé přispět přímo v ulicích měst a obcí nebo při obcházení koledníků po domech. Motto Tříkrálové sbírky zní: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“.

„Tříkrálová sbírka není jen vybírání peněz. Věřím, že je také světlem a nadějí. Symbol Tří králů ožívá prostřednictvím malých i velkých koledníků,kteří v nehostinném lednovém počasí procházejí městy a vesnicemi,“ říká ředitel DCH Brno Oldřich Haičman.

Na území brněnské diecéze se letos vydá koledovat 2 350 „tříkrálových“ skupinek, což je téměř o 600 koledníků víc než v loňském roce.
Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno, která se v uplynulém roce podílela na republikovém výtěžku 44 980 670 korun částkou 9 605 974 Kč, což byl druhý největší obnos za diecézi.

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.

Převzato z internetových stránek Brněnského biskupství

Chceme vás také tímto varovat před falešnými „koledníky“, kteří se opět objevili a kteří zneužívají této sbírky a lidské dobročinnosti. Skuteční koledníci se prokážou legitimací s podpisy diecézního biskupa a ředitele diecézní charity; jejich pokladnička je zapečetěna a označena razítkem Charity. Setkáte-li se s podvodníky, oznamte to policii. Milosrdenství není totéž co hloupost; buďme štědří, ale ne naivní.

Až potkáte tři krále, již se prokáží pověřením České katolické charity, otevřte jim nejenom dveře, ale i svá srdce! 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest