katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Věřící celého světa nyní doprovázejí svými modlitbami nového papeže a konají děkovné bohoslužby. Až do jeho uvedení do úřadu mají na církevních budovách vlát papežské vlajky, a ke převzetí úřadu v neděli 24. dubna 2005 zvonit v 10 hodin zvony.

vstupní modlitba

Bože, tys povolal svého služebníka Benedikta, aby jako nástupce apoštola Petra vedl tvůj lid; dávej mu sílu, aby věrně plnil, čím ho Kristus pověřil, a posiloval své bratry, a celá církev ať je s ním spojena poutem jednoty, lásky a pokoje, abychom pod jeho vedením směřovali k tobě a u tebe dosáhli plnosti pravdy a života. Skrze tvého Syna...

modlitba nad dary

Přijmi, Bože, tyto dary, které tvá církev klade na oltář, a nepřestávej ji vést a chránit, aby spolu se svým pastýřem, naším papežem Benediktem, věrně plnila své poslání. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

modlitba po přijímání

Bože, ty nás shromažďuješ kolem stolu svého Syna a dáváš nám účast na jeho svátostné hostině; vyslyš naše pokorné prosby a působením této svátosti upevňuj svou církev v jednotě a lásce: ochraňuj svého služebníka Benedikta i lid, jehož pastýřem jsi ho ustanovil, a dávej nám všem sílu, abychom společně pracovali na díle spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

Opět se také jmenuje papež v mešním kánonu

v I. eucharistické modlitbě:
V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem Benediktem... /
una cum famulo tuo Papa nostro Benedicto decimo sexto...

v II. eucharistické modlitbě:
v jednotě s naším papežem Benediktem.../
una cum Papa nostro Benedicto decimo sexto...

ve III. eucharistické modlitbě
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Benedikta.../
cum famulo tuo Papa nostro Benedicto decimo sexto...

ve IV. eucharistické modlitbě
pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Benedikta
in primis famuli tui, Papae nostri Benedicti decimi sexti
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest