katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

NEZBEDA
dětský křesťanský časopis

Zahájení činnosti redakce
S návrhem vydávat křesťanský časopis pro děti školního věku přišel nynější arcibiskup Jan Graubner. V roce 1991 oslovil redaktora dětské rubriky časopisu Velehrad Josefa Janotu, který si k sobě přizval Vítězslava Koutníka. Oba dva, salesiánští spolupracovníci, zřídili ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím v salesiánském nakladatelství Portál registraci dětského časopisu.
Nulté číslo, které vyšlo v dubnu 1992, tiskal salesiánská tiskárna Adalbert v Praze. První číslo vyšlo v dubnu téhož roku. Na ně začalo pravidelně navazovat měsíční vydávání dalších čísel Nezbedy.
Od počátku roku 1993 se redakce časopisu sídlící v Otrokovicích rozšířila o dalšího redaktora a koncem téhož roku odešel stávající šéfredaktor Josef Janota z redakce. Jeho práci převzal Vítězslav Koutník. V počtu dvou redaktorů pracuje redakce Nezbedy až do dnešních dnů.

Vydavatel
1992 až 1993 – salesiánské nakladatelství Portál v Praze
1994 až 2004 – Salesiánská provincie v Praze
od 2004 – od října vznikla společnost s ručením omezeným Nezbeda, jejímž zřizovatelem je Salesiánská provincie v Praze

Sídlo redakce
Od založení časopisu získala redakce Nezbedy bezplatně k užívání prostory v budově firmy Hyprosorb v Otrokovicích. V roce 1994 se redakce přestěhovala do nových prostor čerstvě restituované budovy kláštera ve Zlíně sester františkánek z Opavy. V budově kláštera Reginy, který spravuje Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně sídlí redakce dodnes. 

Vývoj časopisu Nezbeda
Od začátku vydávání byl časopis připravován jako měsíčník, pouze prázdninový výtisk má vždy podobu dvojčísla s rozšířeným obsahem. Příležitostně jsou vkládány přílohy – knižní nabídky, vystřihovánky, betlémy aj.
1992 až 1995 – 4 strany – křídová barevná obálka – 16 stran, vnitřek tištěn na offsetový papír (každá druhá strana barevná) – 16 stran (od května 1992 20 stran), tiskárna Adalbert v Praze
1996 až 2000 – od počátku roku 1996 změna tiskárny – Reproprint v Zádveřicích u Zlína, časopis je připravován zcela digitálně, všechny strany jsou plně barevné
od 2001 – rozšíření vnitřku na 24 stran, změna papíru na teraprint

Zaměření a obsah
Nezbeda je křesťanský zábavný měsíčník.
Časopis je určen čtenářům ve věku od 8 do 12 let.
Stálé rubriky: rozhovory se známými i méně známými lidmi, komiksy – životopisy svatých, Otík, Kamarádi, příběhy a povídky nejen ze života, humor, pro bystré hlavy, kapitoly z Nového zákony, povídání o přírodních a technických zajímavostech, kultura a dějiny, fotoseriál
Občasné přílohy: soutěže, vystřihovánky, betlémy, prázdninová čtení, pohlednice

Redakce
Vítězslav Koutník – šéfredaktor (jednatel)
Leoš Hrdlička – redaktor, DTP

Stálí spolupracovníci
Jan Hora – komiksy, příběhy, ilustrace
Ing. Martina Jandlová – rozhovory, propagace
Mgr. Michal Jirout – fotoseriály
P. Pavel Kuneš – úvodníky, katechetická povídání
Vlasta Švejdová – ilustrace
P. Václav Trmač – příběhy (katecheze)

Distribuce
1992 až 1994 – distribuční firma SEND v Praze
od 1994 – od května se distribuce provádí přímo v redakci Nezbedy (podstatně se snížily náklady a zvýšila operativnost)

Objednávky a předplatné
Každý ročník Nezbedy obsahuje 11 čísel (prázdninové dvojčíslo), vychází v kalendářním roce. 
Časopis lze objednat od kteréhokoli čísla (měsíce) v jakémkoli počtu.
Cena předplatného v roce 2005 je 165 Kč.

Ekonomický provoz
Časopis od svého vzniku je – stejně jako většina podobně zaměřených křesťanských časopisů Evropy – ztrátový. Na rozdíl od ostatních časopisů Nezbeda není pravidelně dotován žádnou církevní organizací. Peníze na svůj provoz shání od dárců a získává také šetřením režijních nákladů – oba redaktoři se svými rodinami vykonávají veškeré práce od sehnání článku, přes zpracování, účetnictví až po distribuci. Platy zaměstnanců se od počátku vzniku časopisu téměř nezvýšily

Kontakt
Redakce Nezbedy, Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel.: 577 218 266 (+záznamník), 518 327 302
e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz 
internet: www.volny.cz/nezbeda.zlin 

Martina Jandlová 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest