katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Jako v minulých letech bude se i letos konat tříkrálová sbírka České katolické charity, a to ve dnech 1.–8. 1. 2006, kdy budou moci lidé přispět přímo v ulicích měst a obcí nebo při obcházení koledníků po domech. Kromě příspěvku skupinkám koledníků je možné přispět složenkou nebo převodem na účet: 369-369369369/0800, variabilní symbol 777.

Motto Tříkrálové sbírky 2006 zní: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 80 % získaných prostředků poputuje prostřednictvím oblastních či farních charit na podporu středisek pomoci a aktivit diecézních charit. Zbylá část bude rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí a v souladu se zákonem na pokrytí nákladů spojených s přípravou a realizací sbírky.

Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb.

„Tříkrálová sbírka není jen vybírání peněz. Věřím, že je také světlem a nadějí. Symbol Tří králů ožívá prostřednictvím malých i velkých koledníků, kteří v nehostinném lednovém počasí procházejí městy a vesnicemi,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Na jižní Moravě organizuje charitativní sbírku Diecézní charita (DCH) Brno, která se v uplynulém roce podílela na republikovém výtěžku přes 62 milionů korun částkou 12 115 238,- Kč, což byl druhý největší obnos za diecézi.

převzato z internetových stránek Brněnského biskupství
další informace naleznete na stránkách České katolické charity


Chceme vás také tímto varovat před falešnými „koledníky“, kteří se opět objevili a kteří zneužívají této sbírky a lidské dobročinnosti. Skuteční koledníci se prokážou legitimací s podpisy diecézního biskupa a ředitele diecézní charity; jejich pokladnička je zapečetěna a označena razítkem Charity. Setkáte-li se s podvodníky, oznamte to policii. Milosrdenství není totéž co hloupost; buďme štědří, ale ne naivní.

Až potkáte tři krále, již se prokáží pověřením České katolické charity, otevřte jim nejenom dveře, ale i svá srdce! 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest