katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základní informace o Sdružení pěstounských rodin

Úvod

Sdružení pěstounských rodin (SPR) vzniklo v roce 1995 jako nestátní nezisková organizace. Hlavním cílem je:
- nalézt sociálně osiřelým dětem novou rodinu (tzn. vyhledávání dětí, rodičů – oslovením co nejširší veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, přednášek, informátoři ve farnostech) - pomoci stávajícím (novým) pěstounským a osvojitelským rodinám. - pro mladé lidi odcházející v 18-ti letech z dětských domovů zajišťujeme chráněné bydlení a práci v našem Domě na půli cesty - pestrá klubovna pro romské děti V současné době se ke sdružení hlásí 700 pěstounských rodin s více jak 1200 dětmi. Sdružení pěstounských rodin vydává každého 1/4 roku časopis – Průvodce náhradní rodinnou péčí.Financování SPR je z projektů, grantů a dotací, příspěvků dárců (FO) a sponzorských darů organizací, kampaní a benefičních koncertů.

Poradna náhradní rodinné péče (NRP)

- Vyhledávání vhodných žadatelů pro NRP prostřednictvím kampaně Hledáme Vás mámo, táto, letáků, článků - Pro zájemce o NRP nabízíme poradenství a následné doprovázení až po evidenci mezi žadatele. - Rovněž realizujeme přípravu žadatelů o (NRP) ve spolupráci s odborníky na NRP (Magistrátem města Brna) formou víkendového pobytu Kvalitní průběh přípravy zaštiťují psychologové z manželských a rodinných poraden. - Vyhledávání dětí vhodných do NRP (Naše pracovnice poradny jezdí na MPSV na centrální registr dětí vhodných pro NRP. Tyto děti představujeme v našem časopise rubrika Hledáme Vás mámo, táto a na našich www stránkách (www.pestouni.cz)
Pro stávající pěstounské rodiny zajišťujeme psychosociální poradenství, výchovné a výukové. - Volnočasové aktivity (týdenní, víkendové, jednodenní - výlety, exkurze, návštěvy divadelních představení, přednášky) a další společenská setkání kde mají pěstounské rodiny možnost navzájem si vyměňovat zkušenosti s výchovou dětí, konzultovat s odborníky (psycholog, speciální pedagog). Pobyty a akce jsou vždy rodinného typu na podporu a vytváření citových vazeb mezi novými rodiči a dětmi.

Dům jistoty

Dětem z ulice nabízí inspirativní a hodnotné vyplnění volného času s cílem naučit je pravidelné činnosti, kterou si potom odnesou do života. Každý všední den jim poskytujeme prostor v Pestré klubovně, kam mohou přijít kdykoliv v rozmezí tří hodin a společně s vyškolenými dobrovolníky, lektory a sociálními asistenty trávit volný čas dle vlastního návrhu. Zároveň mají možnost navštěvovat čtyři specificky zaměřené kroužky (počítačový, keramický, arteterapeutický a dramatický, karate), kde za asistence lektorů (spolupráce s FSS MU, PdF MU, VOŠ aj.) a sociálních asistentů, popř. dobrovolníků rozvíjejí své schopnosti a osvojují si sociální a praktické dovednosti. Jednou měsíčně jsou pro ně organizovány v rámci Klubu pěstounských rodin poznávají výlety v Brně, jeho okolí i po celém kraji a 2 x ročně zábavné společenské akce. Individuální doučování zabezpečují vysokoškolští studenti, kteří dochází za dětmi do rodin a společně se pak probírají danou látkou. Volnočasové aktivity Domu jistoty ukazují dětem možnosti, jak využít i v budoucnosti plnohodnotně svůj čas. Zároveň jim poskytují podporu a kamarádství, ať už u lektorů, dobrovolníků, sociálních asistentů či svých vrstevníků. Cílem projektu je předcházet patologickému chování mládeže (především kriminalitě a různým druhům závislosti) tím, že čas jinak trávený v osamocení či závadovém prostředí (dysfunkční rodina, pouliční parta, bezcílné potulky) tráví aktivním způsobem v příznivé atmosféře Domu jistoty.

Dům na půli cesty


D 1/2 byl otevřen v květnu roku 2002. Jde o chráněné bydlení a práci pro přechodný pobyt dívek a chlapců, kteří odcházejí z ústavní péče po dosažení plnoletosti a jsou bez rodinného zázemí, dále pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Jeho cíl je usnadnit mladým li dem z dětských domovů cestu do světa dospělých. D 1/2 se nachází v objektu bývalého loveckého zámečku ve Velkém Dvoře u Pohořelic. V areálu zámečku byly zrekonstruovány 3 rodinné domy. Jeden slouží rodině správců, která je pro klienty D 1/2 vzorem rodinného života, další domek slouží pro ubytování děvčat a chlapců o čtyřech pokojích a v třetím domečku jsou chráněné dílny– stolařská, zámečnická, šicí a keramická + kancelář pro zaměstnance SPR . Dále je zrekonstruováno 1. patro zámečku. Od května 2004 tak D 1/2 poskytuje dalších 12 lůžek. Po tříměsíčním zkušebním období je v případě úspěšné spolupráce a přijetí pravidel domu ze strany klienta pobyt prodloužen o dalších 9 měsíců. Po tuto dobu platí klient symbolické nájemné. V případě, že se v období tohoto roku nepodaří klientovi zajistit ubytování a práci, pokračuje v D 1/2 až do vyřešení situace. Každý klient má svého sociálního asistenta, který je rádcem i pomocníkem a který provádí individuální vedení a sociální trénink při řešení každodenních problémů. Toto doprovázení se neomezuje na dobu pobytu, ale může pokračovat i po odchodu klienta tak dlouho, jak o ně bude mít zájem. V D 1/2 pracují správcovi, ředitel, psycholog, sociální pracovnice a terapeut.

Současný stav

Momentálně je v D 1/2 je 10 klientů. Je zrekonstruováno přízemí a první patro, zbývá opravit schodiště a okolí zámečku. Kapacita D 1/2 je 24 míst. Při D 1/2 funguje také ekofarma, pod kterou patří pole bylin a zeleniny pěstované v ekologickém zemědělství. Za zámečkem je pastvina u mlýna, která je využívána pro chov domácích zvířat (koně, ovce, kráva, kachny, slepice, morčata). D 1/2 prošlo od zahájení provozu v červnu 2002 42 klientů, z nichž většina se úspěšně zařadila do běžného života. Tři mladí lidé, kteří již prošli vězením se nepřizpůsobili pracovním a životním podmínkám v D 1/2 a museli odejít. Možnosti návratu po 1/2 roce ani jeden z nich nevyužil. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest