katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Papež Benedikt XVI. 7. 7. 2007 vydal z vlastního popudu list o latinské liturgii. Papež Jan Pavel II. povolil v roce 1984 idultem „Quattuor abhinc annos“ užívání Římského misálu vydaného roku 1962 blahoslaveným Janem XXIII. a v roce 1988 apoštolským listem „Ecclesia Dei“ vyzval biskupy k využívání této fakulty. Po kardinálské konsistoři 22. března 2006 a modlitbách rozhodl Benedikt XVI. apoštolským listem takto (výňatky pracovního překladu): 1. Římský misál vydaný Pavlem VI. roku 1970 je řádným způsobem slavení bohoslužeb, misál vydaný svatým Piem V. a nově blahoslaveným Janem XXIII. mimořádným způsobem liturgie. 2. Při mších sloužených bez účasti věřících, smí každý katolický kněz latinského ritu zvolit mezi oběma vydáními (vyjma Velikonočního třídení). 4. Mohou se jich účastnit ze své vůle také věřící. 5. Ve farnosti se skupinou příznivců předchozí liturgie může kněz mimořádnou formou konat svatby, pohřby, poutě apod. 9. Ordinář smí udělovat svátost biřmování také podle předchozího pontifikálu. 3. Pokud chce řádová komunita používat pravidelněji vydání misálu z roku 1962, věc musí rozhodnout vyšší představení. 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest