katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Přináší dětem dárky Ježíšek? Ne i ano.

Asi každý, kdo má jako já malé děti, musí jednou v blížící se vánoční době řešit otázku, jak jim vhodně interpretovat rodinný štědrovečerní „obřad“ předávání vánočních dárků u stromečku. Problematickou bývá otázka: „Přináší dětem vánoční dárky Ježíšek?“ Jak tedy vhodně odpovědět aby neutrpěla naše pravdomluvnost ale i romantika vánoc? Jedním z pokusů o odpověď je i tato úvaha.

Je to vlastně běžná a dobře míněná – ale trochu nepoctivá, možná i tvrdá hra: předstírat svým dětem, že jim dárky pod vánoční stromeček nosí vlastnoručně Ježíšek. Nabádat je k psaní půvabných dopisů „Ježíškovi“ s prosbami o dárky. Hrát dětem rituální divadlo, po kterém se dárky „kouzelně“ objeví pod stromečkem. Co asi dítě cítí, když se za pár let dozví, že to všechno není pravda? Ne vždy jen zklamání a bolestnou ztrátu. Navíc se pravdu děti často dozvědí ve škole od spolužáků někdy i necitlivým zesměšňujícím způsobem. Takovéto „prozření“ i po letech podvědomě znehodnocuje Vánoce určitou pachutí zklamání a degraduje je na jakýsi dětinský pohádkový folklór. Přispívá to jistě také k pocitu že „celé to náboženství je asi podobný (původně dobře míněný) podvod“.

Jak tedy dětem nelhat a přitom je nepřipravit o specifické kouzlo vánočních tradic? S překvapením jsem objevil, že tradice vánočních dárků pod stromkem zřejmě může mít svůj skrytý logický význam, spočívající ve správně pochopené symbolice. A že krásný vánoční obřad přijímání dárků od Ježíška-Ježíše může mít svůj hlubší duchovní smysl. Jak to tedy s vánočními dárky od Ježíška může být?

Jistě se dá oprávněně argumentovat tak, že všechno dobro (dárky i sama láska k dětem a blízkým) pochází svou příčinou od Boha-Ježíše-Ježíška. A v tomto smyslu jsou všechny dárky skutečně od Ježíška. Nicméně toto vánoční tradici dárků pod stromečkem příliš (zvláště z dětského pohledu) nevystihuje. Snad je tady jiné možné vysvětlení.

Vánoce jsou přece především oslavou Ježíšova narození. A přirozené je připojit se k betlémským pastýřům a mudrcům, a Ježíška také obdarovat svými dary. To lze udělat symbolicky i prakticky – položením našich dárků pod vánoční stromeček. Dárky jsou takto darované Ježíškovi – spolu s prosbou o následné předání konečným příjemcům. Pod vánočním stromkem pak při zpěvu vánočních koled proběhne „obřad proměny“. Z darů Ježíškovi se stanou dary od Ježíška-Ježíše. Při takto chápaném štědrovečerním obřadu tedy opravdu dostáváme dárky od Ježíška.

Tento vánoční obřad: přinášení darů Bohu – jejich proměna – a jejich rozdávání a přijímání přítomnými, má snad svůj liturgický vzor. Je jím slavení eucharistie při katolické bohoslužbě. Myslím, že štědrovečerní obřad může a má být její odraz.

Věřím, že takto chápaný štědrovečerní obřad je pochopitelný i pro děti: Dárky dáváme Ježíškovi s prosbou, aby je sám daroval našim blízkým (konečným příjemcům jejichž jména jsou na dárcích napsána). A po rodinném obřadu takto od Ježíška dárky dostáváme. Takto můžeme své děti navíc vést k tomu, aby samy dárky pro své blízké vyráběly – a nebyly jen jejich pasivními příjemci.

Myslím, že většina lidí (i nekřesťanů) jakési tajemství vánoční proměny dárků podvědomě tuší. Cítí že vánoční obřad u stromku je čímsi víc než běžnou výměnou dárků.

Zamysleme se tedy nad tím, co svým dětem před Vánocemi řekneme. Věřím, že sázka na (vhodně interpretovanou) pravdu se vždy vyplatí.

S přáním krásných Vánoc
Jiří Kolář 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest