katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Kněžské zvony pro Nepomuk

V Roce kněží probíhá Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů z osobních kněžských darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. Projekt má své webové stránky, o projektu informovala média a webové stránky i diecézní oběžníky českých a moravských biskupství (vyjma jednoho). Do stavovsky kněžské sbírky se zatím zapojilo přes 195 diecézních a řeholních kněží včetně 9 biskupů z 21 diecézí ČR, Slovenska, Rakouska a Německa. Do sbírky přispěli obyčejní kněží, ale též i vikáři, děkani, opati, profesoři, kanovníci, biskupové a arcibiskupové. Nyní sbírka spolu s Rokem kněží vrcholí a končí. Byl již odlit první zvon Panny Marie, Matky církve a kněží (b1, 514 kg.) a připravuje se i zvon sv. Janů (gis1, 620 kg). Organizátoři projektu prosí kněze o laskavé přispění do sbírky a děkují také těm, kteří se do sbírky již zapojili. Za kněze-dárce se modlí řeholní sestry v Doksanech, Šternberku, Předklášteří u Tišnova, na Velehradě-Stojanově, v Prachaticích a v Praze u sv. Notburgy na Malé Straně a týdně je obětována mše svatá za všechny kněze-dárce. Sbírka se koná výhradně mezi kněžími. Přispět lze bankovním převodem daru s uvedením jména a působiště na účet u České spořitelny, a. s.: 1686362093/0800 nebo osobním předáním daru pověřeným kněžím, jejichž jména jsou uvedena na webu. Informace a seznam dárců viz: www.knezskezvony.katolik.cz. Kontaktní a odpovědná osoba: P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB. Děkujeme! 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest