katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

První národní kongres o Božím milosrdenství

„Teď je čas milosrdenství…“ je motto 1. národního kongresu o Božím milosrdenství, který se bude pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho konat ve dnech 20. – 22. května 2011 v Novém Městě na Moravě a u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

Brno: Ve dnech 20. – 22. května 2011 proběhne v Novém Městě na Moravě a u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích první národní kongres o Božím milosrdenství v České republice.

Kongres se bude konat pod záštitou brněnského biskupa, Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, organizací byla pověřena Společnost katolického apoštolátu – pallotini.

Jak uvádí P. Wojciech Zubkowicz SAC, hlavní koordinátor akce: „Založení tradice celosvětových kongresů o Božím milosrdenství započala iniciativa vídeňského arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna, díky níž byl realizován 1. světový kongres konaný v Římě v dubnu roku 2008. Kardinál Schönborn vysvětlil, že myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla už v roce 2002, kdy Svatý otec Jan Pavel II. zasvětil svět Božímu milosrdenství při posvěcení baziliky Božího milosrdenství v Lagiewnikach. Idea kongresů předpokládá, že se kongresy budou konat cyklicky na úrovni světové, kontinentální, státní a také třeba diecézní. Jejich cílem je oživení reflexe Božího milosrdenství v církvi.“

Mezi prvním světovým kongresem, který se konal v Římě v roce 2008, a druhým světovým kongresem, který se bude konat v Krakově na podzim roku 2011, se po celém světě uskutečnily kongresy kontinentální a národní v mnoha jednotlivých zemích.

Letošní první národní kongres v České republice ukonči slavnostní bohoslužba, které bude předsedat olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. Mše se zasvěcením Božímu milosrdenství proběhne v neděli 22. května 2011 od 16.00 hodin u kostela ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

Přihlásit se k účasti na kongrese je možné na tel. čísle: 566 502 855, nebo emailem: info@slavkovice.cz Prosíme, uveďte, zda máte zájem o informace ohledně ubytování a stravování a pokud je to možné, zanechejte na sebe telefonické spojení. Rozhoduje pořadí přihlášek. Další informace najdete na: www.slavkovice.cz

PROGRAM KONGRESU Pátek, 20. května 2011
Slavkovice, kostel

15.00 Hodina milosrdenství. Modlitby vedené Kongregací sester Matky Božíhomilosrdenství.
17.30 Kongresy o Božím milosrdenství ve světě (multimediální prezentace): Otcové pallotini.
18.30 MŠE SVATÁ na zahájení kongresu: kardinál Miloslav Vlk.
20.00 Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím: kardinál Miloslav Vlk.
21.00 Slovo na úvod kongresu: R.D. Patrice Chocholski, světový koordinátor kongresů o Božím milosrdenství.
22.00 Adorace za dobré plody kongresu – do 7.00 hod. ráno.

Sobota, 21. května 2011
Nové Město na Moravě, kulturní dům

07.00 – 8.30 Registrace účastníků.
08.30 Modlitba o světlo Ducha Svatého a pozdrav účastníkům kongresu: Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
09.00 I. přednáška: Petr Šandera, Th.D., brněnský biskup Církve československé husitské: Bůh Marie Magdalské. Bůh proměňuje hříšníky ve svědky milosrdenství. Krize víry – příčina, nebo důsledek popírání hříchu?
10.00 Přestávka. Prezentace knih a materiálů nejen o Božím milosrdenství.
10.30 II. přednáška: MUDr. Viola Svobodová, Hospic sv. Alžběty v Brně: Bůh Petra a Jidáše. Jak zacházíme s Božím milosrdenstvím.
11.30 III. přednáška: Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký: Bůh svatého Tomáše.
12.30 Oběd.
14.30 IV. přednáška: Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha, generální sekretář ČBK: Bůh svatého Pavla. Milosrdenství a spravedlnost. Čím a kdo nás ospravedlňuje. Spása je dar. Není milosrdenství (jeden z projevů lásky) bez pravdy a spravedlnost bez milosrdenství.
15.30 Modlitba se sv. Faustynou: Kongregace sester Matky Božího milosrdenství.
16.00 V. přednáška (multimediální): P. Mgr. Wojciech Zubkowicz SAC: Bůh svaté Faustyny. Poselství o Božím milosrdenství na základě zjevení sv. sestry Faustyny Kowalské. Začátek a vývoj úcty, nedorozumění a předsudky.
17.00 Přemístění do Slavkovic.

Slavkovice, kostel
18.00 MŠE SVATÁ – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

Slavkovice, nahoře
19.30 Večerní program o Božím milosrdenství, posezení u ohně, prezentace pěší pouti k Božímu milosrdenství (setkání s poutníky, promítání, svědectví).

Neděle, 22. května 2011
Nové Město na Moravě, kulturní dům

08.30 Ranní modlitba se sv. Vincencem de Paul: Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul.
09.00 VI. přednáška: Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze: Boží milosrdenství v kontextu druhého příchodu Krista.
10.00 VII. přednáška: Ludvík Kolek, komunita Emmanuel: Boží milosrdenství v čase a prostoru. Milosrdenství a znamení doby.
11.00 Přestávka. Prezentace knih a materiálů nejen o Božím milosrdenství.
11.30 VIII. přednáška: Prof. Jan Machniak, Th.D., vedoucí katedry spirituální teologie na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově: Boží milosrdenství v učení Jana Pavla II.
12.45 Slovo na závěr kongresu, společná modlitba Anděl Páně, oběd.

Slavkovice, nahoře 14.30 Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím: ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
15.30 Korunka k Božímu milosrdenství. Příprava ke mši svaté.
16.00 MŠE SVATÁ na závěr kongresu s aktem zasvěcení Božímu milosrdenství. Předsedá Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, za účasti českých a moravských biskupů.
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest