katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Nad Nocí kostelů převzal záštďtu i ministr kulturyBěhem Noci kostelů, která se bude konat v pátek 27. května přivítají jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády v otevřených kostelech brněnské diecéze návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály.

Záštitu nad Nocí kostelů 2011 v brněnské diecézi přijal Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský; MUDr. Jiří Besser, ministr kultury ČR; Mgr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje; Bc. Roman Onderka, primátor města Brna, a starostové dalších měst a obcí.

Mottem Noci kostelů 2011 je sedmý verš z Žalmu 77, který zní: "Připomínám si noc co noc jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá." Ž 77,7

V současné doby je do Noci kostelů v brněnské díecézi přihlášeno již přes 100 chrámů a modliteben.

V loňském roce zaznamenali pořadatelé během Noci kostelů v 83 otevřených kostelech v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina 111 000 návštěvnických vstupů. Návštěvníci oceňovali možnost nahlédnout do těch prostor kostelů a modliteben, které jsou běžně pro veřejnost uzavřené. Velký zájem byl také o hudební programy a komentované prohlídky.

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz.
Petr Handlar 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest