katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Milí přátelé, příznivci www.katolik.cz, dárci adventní sbírky.

Jménem občanského sdružení Centrum naděje a pomoci bych Vám chtěla vyjádřit upřímné poděkování za poskytnutí vašeho daru našemu sdružení. Mnozí s Vás již obdrželi potvrzení o přijetí daru, přesto bych ráda touto cestou opravdu moc poděkovala všem – tedy i těm, kteří poskytli menší částku a potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely nežádali.

Každému s Vás jsme velice vděčni za Vaši podporu. Vámi darovaná částka nám velmi pomohla.

I v roce 2011 se nám podařilo zachránit děti, které by se jinak nenarodily. Jedná se nejen o děti žen, které původně neplánovaně otěhotněly a zvažovaly umělé ukončení těhotenství, ale i děti žen, které podstoupily testy na vývojové vady miminka v těhotenství a tyto testy jim vyšly pozitivně. Jedná se také o děti, o kterých se vůbec nemluví - děti, které byly počaté navzdory užívání hormonální antikoncepce a zavedenému nitroděložnímu tělísku. Právě díky tomu, že se na nás mohou se svými problémy lidé obrátit každý den, trpělivě se snažíme jim pomoci na jejich cestě k vysazení tolik škodlivého způsobu antikoncepce a pomáhat manželům v respektování jejich společné plodnosti.

Podařilo se nám pomoci dalším do té doby nešťastným manželským párům, kterým se nedařilo otěhotnět a pod naším vedením tito lidé nejen že chtěně otěhotněli, ale i porodili krásná miminka. Každý den je k dispozici naše poradna při potížích s kojením.

Tak, jako v předchozím období, i v roce 2011 u nás probíhaly přednášky či kurzy zaměřené na zlepšení vztahu – jak již mezi samotným mužem a ženou, tak i vztahu rodičů a dítěte. Máme řadu svědectví žen i mužů, kteří po opakovaném kontaktu a po seznámení se s naší činností se začali nad svým vztahem více zamýšlet a hodně poctivě na něm pracovat.

Podařilo vytvořit zcela výjimečný profesionální tým. Každý den ráno se scházíme k pravidelné modlitbě.

Podařilo se zaměstnat ženy, které byly roky doma, které opravdu při dětech nebyly schopné nalézt práci, kde by se jim tak vyšlo vstříc dát do souladu rodinný a profesní život. Podařilo se zajistit brigády či praxi studentům, kteří se mohli setkat s postoji úplně jinými, než s jakými se setkávali ve škole a mnozí z nich pak v diskusi vyjádřili díky za tuto práci, že si mohli ujasnit nebo upevnit náhledy na otázky nechtěné neplodnosti nebo naopak řešení nechtěných těhotenství .

Toto vše bylo možné díky i Vaší podpoře.

Naší snahou je udržet tuto činnost v plné míře i v dalším období, což opět bude hodně záviset i na podpoře a štědrosti dobrých lidí. Pokud byste se rozhodli finančně nám znovu pomoci, budeme Vám velice vděčni.

S úctou
MUDr. Ludmila Lázničková
CENAP - Centrum naděje a pomoci o.s.
Vodní 13, Brno
www.cenap.cz

Petr Handlar 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest