katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Týden modliteb za mládež

Biskupové ČR přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK s názvem Týden modliteb za mládež. Ve všech diecézích bude probíhat od 25. 3 do 1. 4. 2012 a vyvrcholí připomenutím XXVII. světového dne mládeže na Květnou neděli, k jehož slavení vybízí papež Benedikt XVI. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru.

Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII. světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. Diecézní setkání mládeže) a v rámci ČR také během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou (14. – 19. srpna 2012). Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj..." (Gal 5,22). Tak bude spojeno papežské motto a téma roku církve v ČR, kterým je svátost biřmování.

Cíle tohoto týdne jsou tři:
- doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“; letos především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže
-pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve
- vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách.

Brožuru je možno získat na jednotlivých diecézních centrech mládeže anebo také elektronicky v příloze této zprávy a na www.signaly.cz.
Česká biskupská konference 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest