katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Nestává se často, že by v našich kostelích kázal přímo Bůh. A přece tuto zvláštní příležitost měli farníci brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, kteří se účastnili na 1. neděli adventní ranní bohoslužby v 7.30 hod.
Doba adventní je dobou nejen přípravy na Vánoce, ale i přípravy na setkání s Bohem na věčnosti. A právě v tomto ohledu Bůh potvrdil svá slova: během bohoslužby slova k sobě povolal jednoho z věřících. Samozřejmě byl tímto Božím zásahem přerušen běh bohoslužby a kněz ještě uděloval dotyčnému bratrovi pomazání nemocných. Když přivolaný lékař po dlouhých oživovacích pokusech konstatoval smrt, pokračovala bohoslužba dál. A do ztichlé katedrály zaznívala slova evangelia: "Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete..." K tomu už opravdu nebylo co dodat. Vždyť Bůh tato slova právě potvrdil!

Nakonec lze jen říci, že to je krásná smrt. Onen bratr přišel do kostela, by se setkal s Kristem skrytým ve svátosti a v Božím slově, a zatím se s ním setkal zcela v plnosti; od pozemské liturgie byl pozvednut k liturgii nebeské. Co víc si jako křesťané můžeme přát?

Vstoupili jsme do adventu. Jak se ale ve skutečnosti připravujeme na Kristův příchod? Není to jen chystání na vánoční svátky? Byli bychom připraveni, kdyby Kristus přišel "dříve a jinak", než se představujeme?
Onomu bratrovi vyprošujeme odpočinutí v Boží náruči a my, kteří zde zatím zůstáváme, se budeme navzájem povzbuzovat slovy evangelia: "Bděte, protože nevíte, který den váš Pán přijde!"

Petr Šikula 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest