katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Víkend ve znamení úcty k životu

V Říme ve dnech 8.-9.5 organizace s názvem Voice of the Family ( Hlas rodiny) zorganizovala seminář pro vedoucí "pro-life" organizací a tzv. "pro-life fórum". Jednalo se dny nabité přednáškami, ale i možnostmi osobních vzájemných kontaktů. V jejich průběhu jsme si s velikým zájem vyslechli přednášku profesora de Mattei, který jako historik zhodnotil situaci rodiny od 2. vatikánského koncilu až do současnosti. Situaci, jak probíhal mimořádný synod z pohledu aktivního laika, prezentovali Mc Cusker a Maria Madise. Podnětná, i když možná trošku provokativní, byla přednáška p. Clovise. Připomněl, že je nutné se vzdělávat, mít odvahu jít za pravdou a říkat pravdu, podporovat ty, kdo pravdu šíří a vše podložit modlitbou.

Mne osobně velice oslovilo vystupování Johna Smeatona. Je to muž, který svůj život zasvětil ochraně života. Již více než 40 let vede SPUC - britskou organizaci na podporu nenarozených dětí, zúčastňuje se řady mezinárodních aktivit a při tom má skromné vystupování. Stejně tak velice oslovující bylo vystupování John-Henry Westena, otce 8 dětí, z Life Site News.

Jeho Eminence Georg kardinál Pell ve své přednášce "Rodiče jsou nejlepší vychovatelé" zdůraznil, že teologie těla, učení svatého Jana Pavla II, je učení církve. Otec kardinál vyjádřil své přesvědčení, že ani v rámci Synody se synodní otcové neodchýlí od učení, které je dáno tradicí a učením svatého Jana Pavla II. a sv. otce Benedikta XVI.

Kardinál ve své řeči též připomněl, že se zdá, že dnes již lépe než před 50 lety si uvědomujeme důsledky, které mohou mít nevhodné zásahy do přírody. Zdůraznil, že neméně je důležité ctít i tradiční hodnoty a pokud budeme porušovat přirozený mravní řád, důsledky budou následovat. Až varovně zaznělo, že pokud se odstraní zákony, které hájí ideál exkluzivního, celoživotní manželství, kopeme si jak civilizace vlastní hroby.

Kromě celé řady oficiálních přednášek byl vytvořen prostor pro sdílení se mezi vedoucími a zástupci jednotlivých pro-life organizací. Bylo nás okolo 120, opravdu ze všech koutů světa. Povzbudivé též bylo nejen účast celé řady kněží, ale i osobní účast J.E. kardinála Burkeho.

Vyvrcholením víkendu byla účast na nedělním pochodu pro život, kterému vyjádřil svou podporu i papež František. V rámci pochodu šli někteří mlčky, někteří se modlili, někteří rozdávali různé letáčky či modlitby, někteří provolávali různá hesla či zpívali písně- pestrá dynamika různých forem projevů lidí, kteří si váží života a vnímají jej jako vzácný dar.

MUDr. Ludmila Lázničková
MUDr. Ludmila Lázničková 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář