katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Brno: 22. února si brněnská diecéze připomene 30. výročí úmrtí 12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého.

ThDr. Karel Skoupý se narodil 30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl pak celých 25 let jeho rektorem - až do svého jmenování biskupem (1946). Roky 1953-1968 prožil v internaci. V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící dožadovali jeho návratu do Brna, což se po delším jednání podařilo. 22.6.1968 za velké účasti věřících proběhlo jeho "druhé" uvedení na biskupský stolec. Po srpnu 1968 však krátké období relativní svobody skončilo a následovala normalizace a nový útlak církve.

Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec 18 let neobsazen. Diecézi v té době vedl kapitulní vikář Ludvík Horký (1913), prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Současného brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jmenoval papež Jan Pavel II. 14. února 1990. Biskup Cikrle vyzývá v těchto dnech věřící své diecéze, aby v modlitbě vzpomněli na jeho předchůdce, který vedl diecézi v těžkých dobách komunistické nadvlády. Kněze biskup Cikrle prosí, aby podle možností odsloužili mši na připomenutí biskupa Karla (kterého si mnozí pamatují nejen jako svého biskupa, ale ještě jako rektora alumnátu), a za oběti zla totalitního režimu.

Martina Jandlová 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest