katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Nová doba – nové příležitosti - kázání pro děti na Youtube

Otec Roman Vlk z farnosti Laškov začal v době koronavirové epidemie natáčet videokázání pro děti a jeho tvorba pokračuje dál. Na svém Youtube kanále s názvem Vlčí doupě pravidelně každý týden uveřejňuje nová videa k nedělnímu evangeliu. Jejich nadčasová poselství otec Roman obléká do oděvu dnešní doby, který se dětem líbí.

Popíšete nám, jak vznikl Youtube kanál Vlčí doupě a kde se vzal tento zajímavý název?
Kanál Vlčí doupě jsem založil v době, kdy nebylo možné navštěvovat veřejné bohoslužby. Hledal jsem nějaký způsob, jak se dostat blíž k lidem. V tom přišel nápad natáčet krátká videa k nedělním evangeliím. Vzal jsem to jako výzvu od Pána Boha, Jeho podanou ruku v této situaci. Jako inspirace k názvu Youtube kanálu mi posloužilo mé příjmení a to, že v době krize jsme všichni byli zavření doma. I když teď už nezdravím děcka jen z Vlčího doupěte, tento název zůstal.

V čem se liší vaše videa od jiné tvorby pro děti na Youtube?
V pozitivních reakcích, které dostávám například od pedagogů, se objevily zmínky o důležitosti krátkosti videí, kvalitě obsahu, názornosti, nebo správně zvolených slov, kterým děti rozumí. Mým cílem je říct i hluboké pravdy jednoduše a zároveň zábavně tak, aby je pochopil každý a mohl si odnést hlavní myšlenku.

Mohou vaše videa pomoci rodičům nebo katechetům při jejich vzdělávání dětí ve víře?
Videa mohou posloužit jako pomůcka, takový „otvírák“, jak se s dětmi na poselství evangelia dále bavit. Tím, že jsem nabídku videí rozšířil o Soutěžní videa, ve kterých dávám dětem otázky či úkoly, dostane se ke mně i zpětná vazba od dětí či rodičů. Jedna maminka mi napsala: „Spolu jsme hledali v Písmu svatém a pak si povídali a přemýšleli o tom, kdo je Pán Ježíš pro každého z nás... Je to takové krásné vybídnutí ke společné chvíli a vlastně domácí hodina náboženství.“ Potěšilo mě, že videa tímto způsobem slouží rodinám. Také někteří katecheté posílali videa rodičům v době, kdy výuka náboženství nemohla probíhat a pokračují v tom i nadále.

Je pro vás tato tvorba náročná, anebo jste se v tom už naučil, jak se říká „chodit“?
Začátky byly hodně těžké. Nikdy jsem taková videa netočil. Musel jsem se naučit mnoho věcí a stálo mě to nemálo úsilí, energie a času, než jsem se sžil s tímto „virtuálním světem“, ale i zde jsem cítil obrovskou Boží pomoc a vedení. S rozšiřující tvorbou a jejím zkvalitňováním přichází i teď hodně výzev, do kterých musím ještě více proniknout. Videa jsou náročná na přípravu i zpracování, občas nám natáčení zkomplikuje déšť, jindy vybité baterky v diktafonu nebo člověk s hlučnou sekačkou. Nikdy se ale neztrácí radost a zábava, která musí být u každé tvůrčí práce, kdyby tomu bylo jinak, divák by to samozřejmě poznal. To je více méně ta technická stránka věci, ale pak je tu ta duchovní – obsahová. Kázání nemám předchystaná dopředu, nesypu je z rukávu, vždy se modlíme, aby nám Pán ukázal, co chce lidem říct. Mám z toho velký respekt a často i já sám stojím v úžasu a bázni na tím, kam to nakonec On sám vede. Boží slovo je živé, nelze ho „zakonzervovat“, má moc se dotknout člověka právě teď a tady, v tom, co prožívá. Věřím, že se nikdy nevrátí bez užitku.

Pomáhá vám někdo s tímto dílem nebo pracujete sám?
V době pandemie jsem musel tvořit sám, jen s menší pomocí. Ale je pravdou, že velké věci nevznikají od jednotlivců. Pán nás zve do společenství. Nyní mám kolem sebe tým skvělých lidí, které mi poslal do cesty. Není nás mnoho, ale máme proto zapálená srdce a věříme, že kde jsou dva nebo tři v Jeho jménu, tam je On uprostřed! Většinu práce tedy dělá On, my Mu jen pomáháme. :-)

Ve svých videích často vyzýváte diváky k tomu, aby vás „sdíleli a odebírali“, v čem vám to pomáhá?
Youtube kanál pracuje na základě algoritmu vyhledávání. Čím více má nějaké video zhlédnutí, lajků nebo komentářů, tím více ho Youtube nabízí těm, kdo podobný obsah vyhledávají. Je to tedy jistá forma podpory od diváků. Mohou tímto způsobem pomoci, aby se tento obsah dostal k co nejvíce lidem.

Je nějaký způsob jak vás, nebo lépe řečeno dílo Vlčí doupě, mohou lidé podpořit?
Ano, jeden ze způsobů jsem už zmínil, jde o podporu na Youtube. Tím, že budou diváci náš kanál odebírat a videa sdílet a lajkovat, pomohou tak jeho propagaci, kterou bychom si jinak museli zaplatit například reklamou, která může být pro diváky zatěžující. Největší podporou je pro nás modlitba. Já i celý tým vnímáme, že je to velké dílo, které nás vysoce přesahuje a potřebujeme společně neztratit napojení na Boží vedení. V tom je nám modlitba nepostradatelnou podporou i hnacím motorem. Poprosil jsem několik klášterů i jednotlivců, aby se za dílo Vlčí doupě modlili. Za každou modlitbu jsme velice vděční. S novými výzvami a možnostmi přichází i otázka podpory finanční. Chceme toto dílo dělat kvalitně, tak aby obstálo mezi ostatními nabídkami, které poskytuje tento svět a nezapadlo jen proto, že se nedělá pořádně. Rozhodli jsme se tedy založit účet, na který je možné svým darem toto dílo podpořit. Věříme, že Pán sám si bude volat lidi a otevře jejich srdce. Modlíme se, aby jim On sám jejich štědrost mnohonásobně oplatil!

Co je hlavním poselstvím vašich videí pro děti?
Hlavním poselstvím, které chci skrze videa říct je, že Ježíš je stále s námi a miluje bezpodmínečně každého člověka. Není to klišé. Je to pravda, na kterou tento svět zapomněl. Byl bych rád, kdybychom se z této pravdy zase naučili žít. Hlavní myšlenku jsem také vyjádřil v Promo videu, aby lidé věděli, že to je mým cílem. Stejně tak hlavní stránka Youtube kanálu nese obrázek s textem: Já jsem s tebou stále. Když si diváci poskládají zvýrazněná písmena, zjistí jméno toho, který je stále s námi.

Jak se vyrovnáváte s narůstající popularitou?
Nestojím o popularitu, ale o vliv. Chci druhé v pozitivním slova smyslu ovlivnit. Jsem kněz, ne youtuber. Nechci proslavit Romana Vlka. Jde mi o Boží slávu. Ukázat někde svou tvář s sebou nese velkou zodpovědnost. Člověk musí být připraven unést pochvalu i kritiku. Toho druhého je zatím velmi málo, ale nikdo neříká, že nepřijde.

Pozorným divákům jistě neunikla vaše postupná změna vizáže. Je důvodem právě tvorba vašich videí?
Ano, čím více jsem vidět já, tím více je podáván obraz o církvi, duchovních věcech, o Bohu. Neprezentuji jen sebe ale to, co představuji. Když říkám pěkné věci o Božím slově, musím u toho i pěkně vypadat. Boží slovo si zaslouží, aby bylo prezentováno kvalitně, s úctou a přijatelně pro dnešní dobu. Naštěstí i v tomto mám kolem sebe lidi, kteří mi umí dobře poradit.

Co vám přináší radost?
Těší mě zpětná vazba. Díky ní mohu vidět, jak se Boží slovo dotýká srdcí, a to nejen těch dětských. Mám radost z požehnání otce arcibiskupa i otce biskupa Hrdličky, kterým se videa líbí a chtějí, abych v díle pokračoval.

Jaké máte vize do budoucnosti? Bude se dílo Vlčí doupě rozšiřovat?
Vizí a nápadů mám spoustu, ale je pro mě důležité, co chce Pán Bůh. Čekám, s čím přijde On a těším se na to.

Zpracovala: Magdaléna Veselá
 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest