katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice


Milí návštěvníci stránek  Katolik.cz,

využívám tohoto média k několikaminutovému virtuálnímu setkání.  Doufám, že sedíte pohodlně a odložili  jste své starosti. Chci  vám něco říci o lásce...

Máte někoho rádi a očekáváte jeho lásku? Předpokládám, že ano. V tom je naplnění lidského života. Cítíte to také tak? Jestliže ano, pak je důležité dobře porozumět tajemství lásky.

V postní době se nám - víc, než kdy jindy - odkrývá velikost Boží lásky v Ježíši Kristu. Její velikost spočívá v ceně, kterou je schopen dát za naše vykoupení. A tou cenou je, že dává SÁM SEBE.

Zkuste si to představit: mám někoho rád nebo ráda. Myslím na něj, chci být s ním. Chci mu dát všechno pro to, aby byl šťastný. Dám mu dárek, přinesu jí květinu. Ale zůstanu u ní, když bude nemocná, když se o ni budu muset starat a budu muset obětovat všechny své koníčky, setkávání s přáteli? Budu mu věrná, i když se mu nic nebude dařit a půjde od prohry k prohře?
Jak moc budu schopen vzdát se svých plánů, představ a očekávání jen proto, abych učinil druhého šťastným?
A dám za něj život, i když mě zradí, bude mě podvádět, nebude o mě stát, bude chtít žít podle svého a v okamžiku zapomene na vše, co jsem pro něj kdy udělal? Obětuji svůj život za někoho, komu to bude lhostejné a ještě se mi bude  vysmívat do očí? Každý si v duchu přiznejme, že naše sebeláska možná vítězí častěji a snadněji, než bychom si přáli.

A co dělá milující Bůh?
Z lásky ke mně na sebe bere všechny moje zrady, mou ukrývanou pýchu, pro kterou nechci vidět, co mám ze své strany udělat, abych mohl nakládat s jeho bohatstvím. A protože  hledání toho, co ode mě očekává Bůh, je někdy obtížné, volím pro sebe buď snadnější cesty, nebo se po jeho vůli přestávám ptát úplně a tím mařím své šance.

Postní dobou prozařuje postava milujícího Ježíše Krista, který se z lásky k nám zříká sám sebe a bere na sebe všechno, čím jsme porušili lásku vůči němu, vůči lidem kolem nás i vůči sobě samým. A nabízí nám svou blízkost. V ní začínají "nové" poměry, s ní získáváme sílu k přemáhání strachu a k pravdivému pohledu do vlastního nitra. V ní máme možnost obnovit všechny vztahy lásky, které prožíváme.  S ní se máme stát darem Boha druhým.

 Nebojme se ! Otevřme svá srdce  jeho lásce.

Prosím za každého z vás, abyste se o to pokusili a aby vám to v souvislosti s velikonočním vítězstvím Krista a se svátky, kterými si to připomínáme, přineslo radost a pokoj.Žehná Váš biskup Vojtěch


Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest