katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 23. Církev    Je hodně lidí, kteří věří v Krista, ale nevěří v církev; v jejich očích je to zbytečná organizace.
Položme si však otázku: Chtěl nám Kristus přinést zvěst o Bohu? Jistě. Ale jak se potom tato zvěst dostává k lidem 20. století? Zvlášť když Kristus sám nic nenapsal?
    Je zřejmé, že tedy zde někde musí být lidé, kteří plní příkaz daný učedníkům, hlásat evangelium "až do konce světa".
Základy církve položil Kristus už v době, kdy si z okruhu učedníků vybral 12 mužů, které nazval apoštoly. (Jeden zradil - Jidáš, a proto po zmrtvýchvstání Ježíšově mluví Písmo o jedenácti. Později byl tento počet opět doplněn na dvanáct).
Zvláštní pověření dostává apoštol Petr, postavený do čela ostatních: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi." (Mt 16,18)
    Pro nástupce apoštolů se ujal název "biskupové", pro nižší duchovní "kněží" a "jáhnové".
V čele celé církve stojí dnes - stejně jako v celých dějinách církve - biskup města Říma, papež, který je nástupcem apoštola Petra.

1. Jaké pověření dostal apoštol Petr ? 
2. Jak se nazývají nástupci apoštolů ?
3. Kdo je nástupcem Petrovým ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest