katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 29. Znamení Boží blízkosti   Jak se člověk stává křesťanem? Většina čtenářů zná odpověď: křtem. Ale co to znamená? Nejde o nějakou magii, kouzla? Zdaleka ne. To, že se v Kristově církvi užívá různých obřadů, znamení, naznačuje, že se Bůh přibližuje k člověku lidsky srozumitelným způsobem.
   Jak je to mezi lidmi, když se vzájemně sbližují? Nacházejí pro to viditelná a slyšitelná znamení: zdraví se, podají si ruku, políbí se...
    I Bůh volí tento nám blízký a srozumitelný způsob, aby se k nám přiblížil, aby nás obdaroval svým životem, milostí.
Bůh nám ovšem může udělit svou milost přímo, čistě duchovně, a jistě to dělá. Jsme to my lidé, kteří potřebujeme neustále viditelná znamení, abychom si plně uvědomovali, že nám Bůh dává nový život, a ten život že v nás roste.
Pro Kristova znamení milosti se užívá označení "svátosti". Svátostí je sedm: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, pomazání nemocných, kněžské svěcení a manželství.


1. Jaké prostředky Bůh používá, aby nás obdaroval svou milostí ?
2. Jak se nazývají znamení milosti ustanovená Kristem ?
3. Kolik je svátostí? Umíš je vyjmenovat ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest