katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 39.Smrt a věčný život    Mnozí vidí ve smrti zeď, na níž život neodvratně ztroskotává. Budoucnost po smrti? Hodně lidí má podezření, že naděje na posmrtnou odplatu je podvod, který má utěšit prosté lidi.
    Avšak v každém člověku se cosi vzpírá proti myšlence, že bychom měli úplně zahynout. Mocná touha po nesmrtelnosti vyvěrá z podstatné složky člověka, z jeho nesmrtelné duše.
    Co říká o budoucnosti člověka víra? Kristus přislíbil: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky!" (Jan 11,25-26)
    Ale nejen věřící bude žít po smrti, žít budou i ti, kdo nevěřili v nic a posmrtný život považovali za nesmyslnou pověru. V listě Židům se píše: "...je lidem určeno, že musí jednou umřít a pak (nastane) soud." (9,27)
    Písmo kromě tohoto "osobního soudu" mluví též o tzv. "obecném soudu" nad celým lidstvem: "Přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho (Kristův) hlas a vyjdou: ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení." (Jan 5,28-29)
    Jak tedy vyplývá z Písma, je člověk při smrti podroben tzv. "osobnímu soudu", na rozdíl od "obecného soudu", který se bude konat nad celým vzkříšeným lidstvem při druhém Kristově příchodu.


1. Existuje život po smrti ?
2. Co přislíbil Kristus ?
3. Jaký je rozdíl mezi "osobním" a "obecným soudem" ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest