katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Základy křesťanské víry

Kapitola 5.TrojiceZ novozákonního zjevení je zřejmé, že Bůh žije intenzívním vnitřním životem. Důsledkem této vnitřní činnosti je Boží Trojice.
Bůh je tedy jeden, ale je ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý.
Jakousi představu nám dá následující úvaha: jestliže člověk má nějaké poznání, myšlenku, může ji vyjádřit slovem.
Podobně Bůh má poznání o absolutním bytí, tj. sám o sobě. Toto poznání se uskutečňuje, "vyslovuje" - a to je Syn. Otec a Syn se milují nekonečnou láskou. Tato vzájemná láska je tak intenzívní, že se opět uskutečňuje - a to je Duch Svatý.
Syn se proto také nazývá v Písmě "Slovo". "Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh." (Jan 1,1)
Skutečnost Boží Trojice je výstižně vyjádřena v této modlitbě:
"Otče svatý, ty se věčně pozoruješ ve svém dokonalém obraze, ve Slově - Slovo je radostně uchváceno tvou krásou a z vaší společné extáze vychází výheň lásky, Duch Svatý. - Jedině ty, přesvatá Trojice, jsi dokonalý, překypující, nekonečný, vnitřní život." (Chautard)

1. V kolika osobách je Bůh ?
2. Jak se jmenují Boží osoby ?  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest