katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
OSCAR CULLMANN (1902 - 1999)

Patří k nejvýznamnějším protestanským teologům 20. století. Jeho publikace zahrnují práce z dějin rané církve, exegeze Nového Zákona, teologie dějin spásy a mnoho studií v oblasti ekumenizmu. Působil jako profesor na několika univerzitách: ve Štrasburku, Basileji, Paříži, Římě, založil Jeruzalémský ekumenický institut Tantur a od roku 1972 by členem Francouzského institutu.

Citlivost pro ztracenou jednotu křesťanů a snaha o řešení ekumenické otázky zaznívají v mnoha jeho dílech. Kniha „Apoštol Petr, učedník, apoštol a mučedník“ (1952) byla pozitivně přijata v Katolické církvi a otevřela cestu k řešení ekumenických vztahů. Osobní audienci mu udělili papežové Pius XII. i Jan XXIII. S papežem Pavlem VI. jej pojilo osobní přátelství a byl jím i oficiálně pozván jako pozorovatel na 2. vatikánský koncil. V roce 1993 mu byla udělena Mezinárodní cena Pavla VI. pro ekumenizmus.

Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář