katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Co to jsou vánoce ?

Je to něco běžného nebo zázrak?

Co to jsou vánoce ? Je to něco běžného nebo zázrak? Vždyť celé vagóny gratulací se rozletí po všechny zemích a nesou přání radosti a štěstí. Co se to děje; proč se lidé obdarovávají a radostně a s odpuštěním si tisknou dlaně ? Proč lidé v noci opouštějí své teplem prozářené domovy a přicházejí do studených chrámu, kde společně zpívají : radujme se, veselme se. PROČ ?


Jsou vánoce - dnes přišla na svět Láska – PROTO . Bůh nám z lásky daroval svého Syna, a chce abychom jeho lásku napodobovali.


On přišel v dítěti, aby s námi mohl mluvit lidským hlasem. Přišel k nám jako člověk aby nás mohl mít rád lidským srdcem. Srdcem, které dovede spolucítit a spolutrpět; srdcem, které dovede chápat a odpouštět, které se dovede radovat i plakat .


Přišel k nám, aby nám nabídnul své přátelství. A jaká může být odpověď od nás na narození Krista? Třeba naplnění toho, za co společně všichni prosíme v modlitbě o slavnosti Narození Páně : „Kéž naše víra, která svítí v našich srdcích, září i z naších skutků.“


Aby i naším přičiněním byly kolem nás skutečně vánoce – svátky radosti a lásky; svátky důvěry a naděje; svátky velké útěchy. Bůh přišel a je tu s námi. A už nikdy nebudeme sami, jsme-li ochotni vydat se do Betléma za světlem hvězdy, která nás vede k Němu. Kéž se i o těchto vánocích všichni společně více přiblížíme k Pravdě, k Lásce, k Narozenému Kristu.
Autor: Radek Jurnečka


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest