katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Putování tří králů

Vánoční novéna
Tři králové nebo tři mudrcové představují v křesťanské tradici putujícího člověka, který poznal Boží znamení a rozhodl se za ním vydat. Zkusme se připojit k těmto výjimečným poutníkům na posledním úseku jejich cesty směřující Betléma.
Kašpar, Melichar a Baltazar jsou tři muži, kteří se dlouho připravovali na setkání s Kristem: studovali Písma, meditovali nad nimi, rozhodli se vydat se na cestu, nesli s sebou to nejlepší, co by mohli nabídnout Králi, o němž tušili, že je větší než oni sami. Museli překonávat překážky a vzdorovat nebezpečím na cestě, na které je provázela hvězda. Jako králové vzdálených zemí nám připomínají, že lidé všech národů, počínaje Izraelem, jsou povoláni, aby nakonec došli k plnému společenství s Bohem. Chceme si společně s velkými osobnostmi Písma ještě jednou připomenout důležité etapy dějin spásy Izraele a celého světa. Budeme vycházet z míst nikoli fiktivních, ale skutečných dějišť setkání Boha s lidmi.
Baltazar s námi projde dlouhou pouť praotce Abraháma, který povzbuzen Božím zaslíbením vyšel z Uru Chaldejců přes Hebron až k Mamre.
Melichar vyjde z Egypta podobně jako vyvolený národ, který Bůh vysvobodil z otroctví pod Mojžíšovým vedením. Bude putovat nejprve k hoře Sinaj, místu Smlouvy, a potom až k břehům Jordánu, k zemi zaslíbené Abrahámovi.
Kašpar v sobě ponese ideál všech národů, kterým prorokové a Žalmy předpovídají budoucí putování do Jeruzaléma, k místu setkání s Bohem. Tyto texty zmiňují jména zemí až na kraji světa, v našem putování se budou týkat Arabského poloostrova.
Poutník potřebuje alespoň základní vybavení na cestu, a tak každý ze tří králů nám pomůže nejen putovat do Betléma, ale poskytne nám něco ze své výstroje. Budeme potřebovat:
  • znamení, tento symbol nám bude připomínat, že jsme na cestě za konkrétním cílem
  • mošnu, ve které poneseme naše zásoby Božího slova
  • myšlenku na cestu, která nás bude provázet dál
  • poutnickou hůl, to jsou konkrétní skutky, o něž se máme na cestě opírat
  • pohled ke hvězdám, to je naše modlitba, která nám pomáhá udržet správný směr.
Abychom na cestě do Betléma postupovali, musíme správně používat celou výstroj.
1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest