katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

„Katolík“ slaví 10. narozeniny

Vážení návštěvníci Katolik.cz,
jak sám nadpis napovídá, je tomu již 10 let, co spatřil světlo světa projekt, který jsme tehdy nazvali „Katolík“. Rádi bychom s vámi zrekapitulovali vznik a rozvoj našeho webu, jeho proměny grafické, obsahové i personální.

10 let není 10 let?
Ačkoliv doména Katolik.cz byla zaregistrována „až“ 22. 3. 1999, začátek celého projektu webu „Katolík“ sahá až do října 1998, kdy vznikly stránky – zatím ještě na provizorní, ale již tehdy funkční adrese http://members.xoom.com/katolik/.
Portál vznikl jako soukromá iniciativa Petra Handlara a jáhna (dnes již kněze) Vojtěcha Protivínského, který tuto aktivitu nejen podporoval, ale sám se na ní aktivně podílel. Celý web byl původně zaměřen na katolickou mládež. Vznikal velice spontánně (proto také nemáme konkrétní datum spuštění), bez jakékoliv koncepce či další vize do budoucna se rýsovala hlavní struktura a rubriky webu. Vždy jsme se snažili vnímat požadavky návštěvníků, o co si píší, co je zajímá, a tím částečně formovat obsah a nově vznikající rubriky.

Křesťané na internetu
Hlavní snahou bylo, aby se evangelium dostávalo i na internet, prezentovat informace, které budou užitečné jak pro věřící, tak i pro hledající, zkrátka rozšířit seznam a pestrost nově vznikajících náboženských webů.
Zpočátku se jednalo o několik statických stránek zaměřených na život mládeže, informace o akcích pro mládež (doplněné fotografiemi), pravidelná soutěž, svědectví lidí o Bohu a další obecné informace o katolické církvi. Stránky se stále rozrůstaly, doplňovaly a aktualizovaly a také vznikaly nové rubriky. Od počátku byla navázána úzká spolupráce s DCM v Brně, brněnským biskupstvím a několika kněžími. Především díky jejich snaze a podpoře mohl Katolík poskytovat návštěvníkům kvalitní a potřebné informace, které byly v souladu s učením katolické církve.Začátkem roku 2001 došlo k výrazným změnám jak ve struktuře webu, tak i v zaměření a grafice. Web přestal být výhradně zaměřen na katolickou mládež a stal se z něj portál, na kterém se zveřejňují informace užitečné nejen pro katolíky, ale pro všechny křesťany, a podle zpětných reakcí vidíme, že může posoužit i „nevěřícím“. Další podstatnou změnou bylo rozdělení webu na 5 základních logických celků (Katolík, Křesťanská seznamka, Inzerce, Gynekologická poradna, e-Pohlednice), což zůstalo až dodnes (obohacené o nové funkce a možnosti).V roce 2005 byl představen opět nový design Katolíka, ke kterému se přidala další vylepšení a nové funkce – nový „Liturgický kalendář“ (on-line i off-line verze) s vyhledáváním. Také na seznamce jsme vylepšili strukturu kategorií inzerátů a podrobnější členění do regionů (odkud je uživatel) a také přidali možnost tzv. on-line rande (tedy „chat“ mezi dvěma lidmi na základě odpovědi na inzerát a možnosti pružnější komunikace). Podstatné změny byly provedeny také v Inzerci (inzerce.katolik.cz), což bylo realizováno přidáním nových a rozšířením stávajících rubrik na jemnější členění. V poslední řadě i elektronické pohlednice (pohlednice.katolik.cz) byly rozšířeny o nové kategorie e-Pohlednic (náměty přírody, květin a kostelů).
Boom s rubrikou „Otázky a odpovědi“
Od začátku fungování „Katolíka“ byl k dispozici kontakt na kněze, který by mohl odpovědět na případné dotazy návštěvníků. Lidé této možnosti využívali stále více, úměrně se zvyšující se návštěvností a přístupností internetu. Zanedlouho se stala, spolu se seznamkou, nejžádanější a nejnavštěvovanější rubrikou celého webu.

Velmi důležitým momentem pro rozvoj projektu Katolik.cz bylo navázání spolupráce s P. Petrem Šikulou v roce 2000, který kompletně převzal celou rubriku „Otázky a odpovědí“, která se stala těžištěm celého webu. Byla to éra, kdy se odpovídaly dotazy téměř na počkání, a i když chodily desítky dotazů týdně, přesto lidé našli brzy odpověď na svůj dotaz – ať už na webu nebo na svém mailu. Z odpovídaných dotazů se stala diskusní fóra, kam mohou návštěvníci psát své názory a diskutovat. I když je to nyní s odpovídáním na dotazy složitější, budeme se snažit tuto rubriku i nadále podporovat a zachovat.

Díky všem
Díky tomu, že se vždy našlo dost lidí (a to především i ze strany kněží), kteří byli ochotni věnovat tomuto dílu svůj čas, se mohl tento web stále více rozvíjet, být živý a dynamický. I po odchodu Petra Šikuly do Říma na postgraduální studium zůstává tato rubrika k dispozici pro všechny, kteří se chtějí ptát. Proto zvláštní poděkování patří také P. Marku Slatinskému, P. Petru Nešporovi a Zdeňku Drštkovi, kteří se na chodu webu podílejí dodnes. Velký dík patří také MUDr. Ludmile Lázničkové ze sdružení CENAP, která s námi obětavě spolupracuje a odpovídá též na stovky dotazů, které jsou ovšem intimního či odborně medicínského charakteru. Obrovský dík patří spoustě dalších lidí, kteří nezištně přispěli k rozvoji tohoto díla (technicky, graficky, radou, modlitbou či jakkoliv jinak) a bez nich by nebylo to, co je dnes. Speciálně bych chtěl poděkovat také své manželce za pochopení a podporu. Díky Božímu požehnání mohl být tento web požehnáním pro nás i pro druhé.

Jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, milióny
Jak vidno, zmíníme se okrajově i o číslech, která sice nejsou tolik důležitá, ale pro někoho mohou být zajímavá. Katolík patří dlouhodobě mezi 3 nejnavštěvovanější křesťanské weby v ČR. V úplných začátcích, kdy byl internet především na školách, některých firmách a několik „vyvolených“ jedinců mělo internet i doma, začala návštěvnost našich stránek několika přístupy denně (5–10 návštěv), časem to bylo několik desítek, poté padla vysněná „stovka“, za několik let „tisícovka“ až po dnešních 2000–2500 návštěv denně.

Co by například mohla znamenat slova v nadpise? Třeba toto:
jednotky – pár přístupů denně v začátcích projektu nebo 2 knihy, jež vznikly z rubriky „Otázky a odpovědi“, a tak se díky Martině Jandlové dočkali lidé i tištěné formy odpovědí na dotazy (první kniha: „Když nevíš, tak se zeptej“; druhá: „Už víš?“)
desítky – desítky zaslaných svatebních oznámení od lidí, kteří se seznámili na naší seznamce
stovky – mnoho set dotazů, které se byly zodpovězeny jak v „Otázkách a odpovědích“, tak v naší gynekologické poradně
tisíce – tisíce registrovaných uživatelů, tisíce stažených instalací programu „Liturgický kalendář“ či tisíce vložených inzerátů na seznamce a inzerci (burze)
desetitisíce – desetitisíce poslaných e-pohlednic z naší nabídky (Vánoční, Velikonoční, příroda, kostely, květiny…)
statisíce – statisíce lidí, kteří ročně navštíví náš web – za poslední rok jsme zaznamenali téměř milión návštěv (921.000)
milióny – ať už milióny zobrazených stránek našich stránek nebo milióny rozeslaných e-mailů, které si návštěvníci během celé historie objednali a objednávají

Server není jen „Katolík“
Náš server, na kterém „Katolík“ běží neslouží pouze nám, ale také ostatním. Zajišťujeme hostování pro dalších cca 60 lidí či subjektů (především farnosti, řády, instituce, ale i osobní stránky) a dalších 10 domén. To vše zajišťují naši 2–3 administrátoři serveru.

Rozdáváme dárky a vyhlašujeme sbírku
K 10. narozeninám jsme pro vás připravili hned tři dárky: novou rubriku „Co dělat, když…“ jako „vodítko" pro ty, kteří mají dotazy (duchovní i praktické) ohledně svátostí; součástí jsou také odkazy na již zodpovězené dotazy z našeho archívu „Otázek a odpovědí" . Druhým dárkem je nabídka zajímavých pozadí na monitor s motivy přírody a hor a do třetice je to možnost stažení programu „Liturgický kalendář" (plná verze) na období 1990–2040.

A protože Katolík při své oslavě nezapomíná ani na potřebné, vyhlašujeme od pondělí 27. října 2008 (až do konce roku 2008) sbírku pro Papežské misijní dílo v České republice. Každý kdo přispěje částkou aspoň 500 Kč, dostane jako dárek knížku Petra Šikuly "Už víš?".

Závěrem bych chtěl všem ještě jednou poděkovat. Velký vliv na rozvoj jste měli i vy, návštěvníci webu Katolik.cz, kteří jste svými připomínkami, příspěvky, nápady k vylepšování i konstruktivní kritikou přispěli dnešní podobě webu. Chtěl bych vám popřát mnoho příjemných a užitečných chvil strávených na našem webu a všem kolegům – spolupracovníkům popřát Boží požehnání, trpělivost a sílu do dalších let.
Petr Handlar


Tisk článku


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest