katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Liturgický kalendář na květen 2021

1.5.
Svátek práce Dělník sv. Josef 1. cteni: Gn 1,26-2,3
Zalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5.5. neděle velikonočníZikmund sv. Atanáš 1. cteni: Sk 9,26-31
Zalm: Zl 22(21)
2. cteni: 1Jan 3,18-24
Evangelium: Jan 15,1-8
3.5.
Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba 1. cteni: 1Kor 15,1-8
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5.úterý 5. velikonočního týdneKvětoslav sv. Florián 1. cteni: Sk 14,19-28
Zalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
5.5.středa 5. velikonočního týdneKlaudie sv. Gothard 1. cteni: Sk 15,1-6
Zalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
6.5.čtvrtek 5. velikonočního týdneRadoslav sv. Jan Sarkander 1. cteni: Sk 15,7-21
Zalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
7.5.pátek 5. velikonočního týdneStanislav sv. Benedikt II. 1. cteni: Sk 15,22-31
Zalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
8.5.sobota 5. velikonočního týdneStátní svátek Panna Maria, Prostřednice všech milostí 1. cteni: Sk 16,1-10
Zalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
9.5.6. neděle velikonočníCtibor sv. Hermus 1. cteni: Sk 10,25-26.34-35.44-48
Zalm: Zl 98(97)
2. cteni: 1Jan 4,7-10
Evangelium: Jan 15,9-17
10.5.pondělí 6. velikonočního týdneBlažena sv. Jan z Avily 1. cteni: Sk 16,11-15
Zalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
11.5.úterý 6. velikonočního týdneSvatava sv. Ignác z Láconi 1. cteni: Sk 16,22-34
Zalm: Zl 138
Evangelium: Jan 16,5-11
12.5.středa 6. velikonočního týdnePankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. cteni: Sk 17,15.22-18,1
Zalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
13.5.Nanebevstoupení PáněServác sv. Ondřej Hubert Fournet 1. cteni: Sk 1,1-11
Zalm: Zl 47(48)
2. cteni: Ef 1,17-23
Evangelium: Mk 16,15-20
14.5.
Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola 1. cteni: Sk 1,15-17.20-26
Zalm: Zl 113(112)
Evangelium: Jan 15,9-17
15.5.sobota 6. velikonočního týdneŽofie sv. Žofie 1. cteni: Sk 18,23-28
Zalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
16.5.7. neděle velikonočníPřemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. cteni: Sk 1,15-17.20-26
Zalm: Zl 103(102)
2. cteni: 1Jan 4,11-16
Evangelium: Jan 17,11b-19
17.5.pondělí 7. velikonočního týdneAneta sv. Paschal Baylon 1. cteni: Sk 19,1-8
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
18.5.úterý 7. velikonočního týdneNataša sv. Jan I. 1. cteni: Sk 20,17-27
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
19.5.středa 7. velikonočního týdneIvo sv. Petr Celestýn 1. cteni: Sk 20,28-38
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,11b-19
20.5.čtvrtek 7. velikonočního týdneZbyšek sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. cteni: Sk 22,30;23,6-11
Zalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
21.5.pátek 7. velikonočního týdneMonika sv. Ondřej Bobola 1. cteni: Sk 25,13b-21
Zalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
22.5.sobota 7. velikonočního týdneEmil sv. Julie 1. cteni: Sk 28,16-20.30-31
Zalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
23.5.Slavnost Seslání Ducha SvatéhoVladimír sv. Jan Křtitel de Rossi 1. cteni: Sk 2,1-11
Zalm: Zl 104(103)
2. cteni: Gal 5,16-25
Evangelium: Jan 15,26-27;16,12-15
24.5.památka Panny Marie Matky církveJana sv. Vincent Lerinský 1. cteni: Sk 1,12-14
Zalm: Zl 87
Evangelium: Jan 19,25-34
25.5.úterý 8. týdne v mezidobíViola sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. cteni: Sir 35,1-15
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
26.5.středa 8. týdne v mezidobíFilip sv. Filip Neri 1. cteni: Sir 36,1-2a.5-6.13-19
Zalm: Zl 79
Evangelium: Mk 10,32-45
27.5.čtvrtek 8. týdne v mezidobíValdemar svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 1. cteni: Jer 31,31-34
Zalm: Žl 110
Evangelium: Mk 14,22-25
28.5.pátek 8. týdne v mezidobíVilém sv. Emil 1. cteni: Sir 44,1.9-13
Zalm: Zl 149
Evangelium: Mk 11,11-25
29.5.sobota 8. týdne v mezidobíMaxmilián sv. Maximin 1. cteni: Sir 51,17-28
Zalm: Zl 19
Evangelium: Mk 11,27-33
30.5.Slavnost Nejsvětější TrojiceFerdinand sv. Zdislava 1. cteni: Dt 4,32-34.39-40
Zalm: Zl 33(32)
2. cteni: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20
31.5.
Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 1. cteni: Sof 3,14-18
Zalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-56
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář