katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 23.1.2003
Otázka:
Zamýšlela jsem se nad problémem "syndromu vyhoření" u kněží a laiků pracujících v pastoraci a s tím souvisejících oblastech (nemocnice, školy, hospici..)
Tento syndrom s sebou nese pocit nesmyslnnosti, beznaděje a bezmoci, vyčerpanosti a vede k apatii a rezignaci; v publikacích je charakterizován především zhoršením pracovního výkonu, nezájmu o lidi,zhoršení vztahů, izolaci.. U křesťana se toto vyhoření prohlubuje ještě o duchovní dimenzi - zhoršení vztahu k Bohu; až k jakémusi vyhoření duchovnímu. Tak vzniká začarovaný kruh - křesťan, který není schopen pro svou "službu - pastoraci" čerpat sílu od Boha, vysává sám sebe a tedy nutně musí vyhořet i profesně - nutně dochází k pocitu selhání, vlastní nedokonalosti, malosti, neschopnosti...
Pastorační činnost v církvi a ve světě vůbec obsahuje vlastně všechny rizikové faktory napomáhající rozvoji tohoto syndromu. Stojíme stále tváří v tvář skutečnosti, že nejsme a nemůžeme být Spasiteli a přitom máme stát tváří v tvář utrpení a "vidouce - vidět - jednat, nést kříž..."
Vím, že to co jsem tu napsala jsou jen neucelené útržky myšlenek. Nechci tady dál rozebírat své úvahy. Jde mi o to, že se nás - křesťanů tento problém bezprostředně dotýká, protože křesťan má hořet. Zapaluje nás sám Bůh, ale pokud tento oheň nebudeme živit, shoříme a z naší víry zbyde jen popel. Stává se to. Někdy prostě není dost dřeva.
Zajímá mě co dělat v okamžiku,kdy vidíme, že místo plamenů zůstává jen hromada žhavého popela. Je třeba reagovat dřív než vyhasne úplně a rozfoukat ho, přiložit.
Zajímalo mě, co k tomuto tématu najdu na "církevních internetových stránkách", ale nenašla jsem prakticky nic. Mohli byste mi prosím
napsat něco o tom,jak reagovat a zacházet s lidmi v tomto stavu, abychom nenadělali víc škody, než užitku. Jde mi hlavně o pomoc z pastoračního úhlu pohledu; o příklady a varianty praktických postupů,kterými je možno pomoci - kde sehnat polínka a naštípat dříví na podpal, nebo alespoň ukázat k tomuto dřevu cestu...
Odpověď:
Otázka se dotýká bolavého místa na těle církve. Čeká nás zde v nejbližší době hodně práce, a jsem rád, že i Váš zájem o tuto oblast naznačuje, že se to dostává víc do středu pozornosti.

Jak pomoci? Především si myslím, že pokud u někoho jde o skutečný a výrazný syndrom vyhoření (známé jako burn out – z angl.), je to spíše práce pro odborníka – terapeuta. Ale lidé v blízkosti člověka vyhořelého nebo vyhořujícího mohou jistě pomoci vytvářet prostředí, které uzdravení pomůže. Tedy přemýšlet, jak osobně můžeme dotyčného člověka uvolnit z přehnaně stresujících okolností (pokud na to máme vliv; zároveň je třeba nešlápnout do toho jako slon do porcelánu), jak mu pomoci osvobodit se z jeho pocitu osamění, případně z existenciální frustrace. Nesmíme ale propadnout falešným „spasitelským“ sklonům. Nesmíme také toho člověka stresovat ještě víc, když mu řekneme třeba něco ve smyslu: Vzchop se, člověče! Vždyť jako křesťan máš být nadšený! Musíš se hodně modlit! atd. Je třeba s ním hovořit velmi citlivě, spíš mu nabídnout tichou a vlídnou podporu vlastní přítomnosti, vlastního naslouchání, než ho zahrnout hromadou dobrých nápadů nebo ho bombardovat láskou. Tato často jistě dobře míněná slova – v určitých případech by mohla být na místě – by člověku se syndromem vyhoření mohla napomoci spíše k ještě větší depresi nebo k ještě většímu přepínání sebe.

Dlužno poznamenat, že syndrom vyhoření se může stát i šancí pro hlubší poznání svých hranic, a jestli se podaří člověku tu krizi zvládnout, může dát novou orientaci, změněný životní rytmus, jiný pohled na vztahy k lidem. Proto může třeba velmi souviset s krizí středního věku a dostat se přes ni se stává životním úkolem a krokem dopředu.

Několik drobných rád, které mohou pomoci k předcházení nebo zvládnutí syndromu vyhoření:
- Najít si svou malou chvilku pro sebe, třeba čtvrt hodinky (tak, aby to nějak nezatížilo mou rodinu, z toho totiž mohou pramenit pocity viny, a vše se může ještě víc roztáčet) a pokusit se o krátkou reflexi, např.: pět věcí, které způsobily moje rozladění, znepokojují mě (tak si udělám určitý odstup od nich) a pět věcí, které mi daly nějaké potěšení, radost; mohu to v klidu procházet s vědomím blízkosti Boha, který to prožívá se mnou
- nějaký druh relaxace, který mi vyhovuje: jít si zaběhat, zahrát si fotbal, tenis, projít se v lese, dát si v klidu sprchu, pustit si příjemnou hudbu, častěji si zpívat si, hrát na nějaký hudební nástroj
- někoho navštívit, někomu zatelefonovat, jen tak; pokud mám někoho, komu věřím, mohu se mu svěřit se svými těžkostmi

Ohroženými druhy, které nemají daleko k burn out, jsou především lékaři, psychiatři, psychologové, kněží, policisté a vojáci, učitelé, ale i podnikatelé, politici, novináři a další. Vedení organizací, kde tito lidé pracují, by měla vážně brát na vědomí rizika pomáhajících profesí a aktivně vytvářet prostředí a mechanismy, které by maximálně umožňovaly takovým potížím předcházet.

Mnohem lepší než toto moje kusé neúplné povídání je sáhnout po nějaké literatuře, která je k dispozici i v češtině, např.:
- Jaro Křivohlavý: Jak neztratit nadšení (Grada) – celá kniha se přímo zabývá syndromem vyhoření
- Max Kašparů: Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky (Cesta) – v páté kapitole
- Wolfgang Schmidbauer: Psychická úskalí pomáhajících profesí (Portál)

Tématiky se dotýkají také některé články uveřejněné na stránkách Institut fur Pasthoraltheologie ve Vídni: http://www.pastoral.univie.ac.at/siteswift.php

Celkově si myslím, že jde o problém, který si zaslouží v církvi mnohem větší pozornosti.

Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Nešpor
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest