katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 8.1.2003
Otázka:
Chtěl jsem se zeptat na jeden z 6ti hříchů proti Duchu Svatému, a sice na ten, který je definován jako "opovážlivé spoléhání se na Boží milosrdenství". Mohl by jste to trochu víc (podrobněji) rozvést, co se pod tím myslí ? Nejlépe v příkladech, ale prosím ne v extrémních (jako např. když si člověk bude vesele hřešit jak chce s tím že Bůh je přece milosrdný a odpustí mu), ale spíše v jemném rozlišování - tedy kdy se jedná o tento hřích a kdy už ne. Děkuji za odpověď
Odpověď:
Na Boží milosrdenství musíme spoléhat všichni. Nikdo nemůže totiž spoléhat na svoje vlastní zásluhy - víra nedává automaticky bezhříšnost.

Hříchem proti Duchu svatému je však opovážlivost v předpokládání spásy bez přičinění, která zabraňuje synovskému vztahu k Bohu. Člověk tak zneužívá odpuštění, když odmítá dodržovat Boží zákon a namlouvá si, že peklo neexistuje a všichni se zachrání. (Jedni se asi škodolibě radují, že je řeč o pekle a druzí mě obviní z fanatismu, že by Bůh někoho odsoudil.)

Jinými slovy: Boží láska je to, co nacházíme v Janově evangeliu: Já jsem kmen a vy ratolesti; kdo ve mě zůstává, přináší plody - kdo nezůstane, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Jestli na místo Boha kladu EGO a předpokládám, že se spasím sám, uzavírám se tím proudu životu.

Tak závažné provinění pochází z evangelia (Mt 12;32): I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Protože kdo zatvrzele setrvává v páchání zla a nechce se změnit, odmítá Ducha svatého jako nositele odpuštění.

Přestože jsem nevyjmenoval x bodů, kdy je to hřích, popsal jsem to snad dost jasně. Obrátit se ke Kristu a toužit po odpuštění přináší spásu. Někteří však nechtějí o hříchu slyšet. Proto není nic platné definovat cizí stav; my se musíme přičinit, aby i takový člověk poznal Krista - aby změnil své smýšlení a jednání a bylo mu odpuštěno.

Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest