katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 10.1.2003
Otázka:
Dobrý den. Při jedné diskusi s ateistou jsem byla vehnána do úzkých dotazem, který zněl asi takto: je-li Ježíš Bohem, jakto, že na kříži zvolává: Bože můj, proč jsi mě opustil? Chtěla bych Vás proto požádat o pomoc s odpovědí. Děkuji.
Odpověď:
Vida, už i ateisté čtou Písmo. Ještě tedy pochopit co mi říká než proti komu to použít.

V evangeliích je zachyceno několik Ježíšových zvolání v poslední hodině. V Markově evangeliu je začátek žalmu 22. jako výkřik vydání se Bohu, jediné, co Ukřižovaný pronáší. Jde tedy o významou větu. Ale máme se ptát, jestli umírá v zoufalství. Doporučuji zmiňovaný žalm a třeba i Izajáše 52-53 si pro lepší pochopení přečíst.
Ježíš opuštěný ode všech lidí musí podstoupit i opuštění od Boha, aby mohl zůstat věrný a dokázat svoji věrnost. Ačkoliv opuštěný, pronáší svoji modlitbu a křik, aby dal najevo, že Boha neopouští. To je také specificita našeho žalmu - Bůh neopouští toho, kdo se modlí.

Ježíš je opuštěný jako člověk, ne jako Bůh. Jeho tělo zakouší záchvěvy smrti, ale duše se nezachvěla. Otec a Syn jsou odděleni, avšak zároveň blízcí úplným darováním. Bůh - neschopný trpět v něm podstupuje utrpení lásky.
Já bych možná ještě uvažoval, zda může Ježíš zemřít, pokud to Otec nedopustí.

Ukazuje se nám spása a pomocí žalmu se dokazuje, že důvodem popisu utrpení je vzkříšení. Jsou to okamžiky k rozjímání, ne pro debaty. Navíc žádný ateista nemůže uznat Krista jako Boha.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest