katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 14.1.2003
Otázka:
Chtěl bych se zeptat, zda je hříchem to, když se člověk neúčastní zpovědi z toho důvodů, že tento druh vyznání skrze přítomnost kněze pociťuje jako nepatřičnost a přítomnost kněze mu připadá při vyznání a modlitbě k Bohu jako nepřirozená? Zároveň se dotyčný účastní přijímání Těla Páně a je to pro něj velkou milostí a požehnáním. Je i tedy takto praktikované přijímání bez předchozí zpovědi hříchem?
Odpověď:
Podobně jako Janův křest s vyznáním hříchů připravoval lidi na příchod Mesiáše (Mk 1;5), tak nás připravuje zpověď na přijetí Kristova těla. Je to posvátný okamžik, kdy Kristus ústy kněze opakuje: odpouštějí se ti hříchy (Lk 7;48). Ustanovil to Kristus (Jan 20;23), apoštolé k tomu vybízí (Jak 5;16)(Gal 6;1), ale právě ty máš nějaké výhrady?

Pocit milosti je subjektivní, pokud člověka odděluje od Boha hřích. Kdo přijímá Kristovo tělo bez vědomí jeho posvátnosti a vlastní hříšnosti, proviňuje se svatokrádeží. Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. (1 Kor 11;27) Není takový pocit nevhodnosti ústního vyznání jen výrazem namlouvání si či předstírání dokonalosti?

Myslím, že říci nahlas: Pane, chyboval jsem a prosím za odpuštění, je výrazem odvahy a rozhodnutí ke změně. Kdo takovou pokoru před Bohem nenajde, kde vezme sílu říci ne ke zlu? A zároveň věřící ve svátosti pokání žádá něco, čím svoje špatnosti napraví.


Proto církev věřící zavazuje, aby (než přijmou svátost oltářní) alespoň jednou za rok před Velikonocemi přijali svátost smíření a také k ní přistoupili v případě vážného přestoupení Božího zákona.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest