katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 22.1.2003
Otázka:
Chvála Kristu!
Mše svatá je podle učení Církve v prvé řadě Kristova oběť; této skutečnosti se týká můj dotaz. Z kterých mešních úkonů nebo modliteb to vyplývá a které ji vyjadřují. Nebo snad můžeme najít část mše, o níž lze prohlásit, že je nekrvavým zpřítomněním Kalvarské oběti? Dále nerozumím slovům kněze: "Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu." Co je tím myšleno? Mše přeci není naší obětí. Nejde zde o rozdíl obětování darů a Nejsvětější obětí? Prosím Vás o vysvětlení. Mnohokrát děkuji za odpověď.
Odpověď:
Jistě; mše svatá je zpřítomněním čili aktualizací Kristovy oběti. Celá jedna část se nazývá bohoslužba oběti. Jestli vás přímo zajímá výskyt slov sacrificium, hostia anebo oblata, použijte vyhledávač .

Možná by to někomu skutečně více přiblížilo, kdyby kněz na úvod bohoslužby řekl: Slavíme nekrvavou Kristovu oběť. K prožívání této skutečnosti nás však jasně uvádí epikleze i samotná konsekrační slova. V římském kánonu je první přijmi a požehnej tyto dary, tuto oběť svatou a nekrvavou a druhé toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. A ještě další: Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa.

Chtěl bych poznamenat, že k přehodnocení "offertoria" došlo, protože chléb a víno před proměněním lze označit za oběť jen v přeneseném smyslu, když Nová Smlouva nezná jinou viditelnou oběť vedle Kristovy. Chtěli to již upravit na Tridentském koncilu, ale z úcty k Otcům (ve skutečnosti pochází až ze středověku) se toho neodvážili.

Ty "naše" (Je něco, co nám Bůh nedaroval stvořením?) dary jsou symbolem našeho darování se. Tedy způsob, jak se spojit s jedinou výkupnou Kristovou obětí. Obracíme zrak k darům, které se mají stát obětí pro nás a připravujeme se duchem, abychom nabídli vlastní srdce sjednocené s Kristovým. Vyjadřuje to i modlitba ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí. Rozšíření výzvy "modleme se" na modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu / modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve je zlomovou částí. Následující náleží již knězi, který je alter Christus.

Skutečně skrze Eucharistii máme my účast na Kristově oběti.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest