katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.1.2003
Otázka:
Co soudí církev o tanci (poi liturgii)? Je tanec zmioován v Písmu sv. (kde)?
Nemáte kontank na skupinu-spoleeenství(?) "Lev z Judy"?
Odpověď:
Zmínky o tanci nacházíme zvláště ve Starém zákoně. (Exodus 15;20, Soudců 11;34, 2 Samuelova 6;5, Jeremiáš 31;13, Júdit 3;7, Píseň písní 7;1, Pláč 5;15 a Žalm 150;4) A také se vyskytuje na několika místech Nového zákona (Matouš 14;6, Lukáš 15;25) jako spontánní projev silné emoce, která je kontrolovaná rytmem. Pravoslavní dokonce při svatební korunovaci zpívají, že prorok Izajáš tančil při Ježíšově početí. Domnívám se, že se objevoval i v představách "nebeské hostiny".

Tance byli vždy spojeny s náboženskými slavnostmi jako Silvestr, Nový rok, karneval, Velikonoce, Letnice či manželství. Ve středověku došlo k zákazu pohřebních tanců a potírání pohanských prvků. (Podobně jako mimická vystoupení bylo zakázáno nevhodné předvádění určitým třídám - i klerikům.)

Církev požaduje, aby tanec při liturgii vyjadřoval místní tradici, zvyklosti a kulturu a byl zaměřen k oslavě Boha; zároveň nesmí odporovat křesťanskému cítění či sloužit k předvádění a má být chválen příslušným ordinářem a potvrzen kongregací.

Náboženské (ve smyslu "mešní") tance se dnes, až na vyjímky, užívají v africké kultuře. V liturgii jsou zařazeny při vstupním průvodu, přinášení darů a na závěr díkůvzdání.

Těm, kteří se nezúčastnili např. Světového setkání mládeže v Římě a mohli by si představovat liturgický tanec podobně jako novodobé živější taneční show, bych to přirovnal k baletu na gregoriánský chorál, který harmonizuje modlitební gesta s mimickým ztvárněním náboženského textu.

A zakončíme pěknou modlitbou S. Carter:

Tančil jsem při zrození světa,
tančil jsem v záři hvězd.
Vkročil jsem na zem v Betlémě,
tančil, ač nikdo nezpíval.
Tančil jsem pro rybáře,
co drželi mou stopu.
A tančil jsem v sobotu,
co chromý vstal.

Mne však za blázna měli,
vzhůru na smrt mě štvali.
Za svistů bičů a obnažen
TANČIL JSEM
ztemnělým nebem v pátek
(těžké je tančit s démonem v zádech).
Moje tělo nakonec pohřbili
a že již jsem skončil, tvrdili.

Já stále vedu svůj krok a stoupám.
Vždyť já jsem život, ten nemůže zemřít,
já žiji ve vás a vy se mnou budete žít.
Vždyť já jsem Pán; Pán tance jsem zván.

Tančete, kdekoli jste!
Vždyť já jsem Pán; Pán tance.
Já vedu váš krok kdekoli jste,
já povedu i vaše tance.


Symbolický název "Lev z Judy" se vztahuje na více věcí, ale patrně máte na mysli komunitu Blahoslavenství založenou roku 1973 pod názvem "Společenství Lva z Judy a umučeného Beránka".

Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest