katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 12.2.2003
Otázka:
Prosím Vás, chtěl bych se dozvědět více o modlitbě "Duše Kristova posvěť mně", o jejím původu.
Druhá otázka je, jak mohu oslovovat Kristovu Krev, nebo Jeho Srdce, Duši apod. Já se rád modlím litanie k Srdci Ježíšovu či Krvi Kristově, ale chtěl bych hlouběji pochopit smysl a původ této zbožnosti. Děkuji.
Odpověď:
Tato známá modlitba pochází ze 14. století. Už v roce 1330 ji papež Jan XXII. obdařil odpustky, aby ti, kteří se ji po přijímání zbožně modlí, byli ušetřeni tvrdých postů. Také v novém misálu jsou tato zvolání k Vykupiteli uvedena jako vhodná modlitba po přijímání:

Anima Christi, santifica me.__________Duše Kristova, posvěť mě.
Corpus Christi, salva me.____________Tělo Kristovo, zachraň mě.
Sanguis Christi, inebria me.__________Krvi Kristova, opoj mě.
Aqua lateris Christi, lava me._________Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Passio Christi, conforta me.__________Utrpení Kristovo, posilni mě.
O bone Iesu, exaudi me._____________Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Intra tua vulnera absconde me._______Ve svých ranách ukryj mě.
Ne permittas me separari a te.________Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Ab hoste maligno defende me.________Před zlým nepřítelem ochraň mě.
In hora mortis meae voca me.________V hodině mé smrti zavolej mě.
Et iube me venire ad te,_____________A dej, ať přijdu k tobě,
ut cum Sanctis tuis laudem te________abych tě s tvými svatými chválil
in saecula saeculorum. Amen.________navěky. Amen.


či zde

Všechny modlitby přece směřují k Bohu skrze Krista a tyto výrazy jen prosí, aby jeho krev nebyla prolita nadarmo. Já v nich cítím překrásné rozvíjejí tématu eucharistické oběti. Oslovení Krista přítomného v Eucharistii, který se s námi spojuje i skrze krev, nepokládám za zvláštní. Papež Jan XXIII. vydal dokonce pro rozšíření úcty k přesvaté Krvi apoštolský list Inde a primis . A konstituce o církvi II. Vatikánského koncilu ji zmiňuje 11-krát, takže má v církvi jisté postavení.
A Srdce? Je to symbol nekonečné a neproniknutelné lásky, která vedla Syna, aby se stal naším bratrem; aby zemřel na kříži; aby s námi zůstal v Nejsvětější svátosti.

Navíc z jazykovědného hlediska lze říci, že čeština (na rozdíl např. od klasické řečtiny) neumožňuje utvořit rozkazovací způsob od třetí osoby. Proto se někdy používá forma imperativu druhé osoby ve spojení s osobou třetí; srv. "posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá". Bylo by tedy možné i vyjádření "Utrpení Kristovo ať mě posílí".
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest