katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 17.3.2003
Otázka:
S přáním krásného večera Vás zdraví Kamil. Mám dotaz ohledně darování orgánů. Třeba setkávám se z názory jsetli by mohl křesťan darovat po smrti někomu z těžce nemocných, kteří by se tímto orgánem např. srdcem mohli úplně uzdravit. Jak se na to dívá Církev a jak tomu bude při vzkříšení mrtvých z tělem, když tělo sebe-víc nemocné bude vzkříšené, ale když bude mít orgány někdo jiný... Děkuji.
Druhý dotaz se týká svateb:
Vím, že když člověku zemře manžel či manželka, tak že se může znova oženit či vdát, ale při vzkříšení, když se potká z "bývalým" partnerem. Vím, že co se týče věčnosti, tak asi je hodně otázek a málo odpovědí. Nejčastější odpověď je: "Však uvidíš, až tam budeš." Děkuji za zodpovězení dotazů. Krásný večer. Kamil.
Odpověď:
Poskytnout tělesné orgány pro záchranu života druhého člověka je možné. Darování orgánů po smrti je čin vznešený a záslužný a má být podporován jako projev ušlechtilé solidarity. Transplantace orgánů je ve shodě s mravním zákonem, jestliže tělesné a duševní škody a nebezpečí, jímž se vystavuje dárce, jsou přiměřené dobru, o které se usiluje u příjemce. Nemůže jít tedy o vitální orgány, ale především párové - ledviny. (KKC 2296) Pro odebrání se požaduje, aby se jednalo o svobodné a uvědomělé gesto "dárce". Pokud jde o již zesnulého, stačí jasný souhlas blízké oprávněné osoby.

Na druhou stranu je transplantace mimořádný zákrok (chirurgické odebrání a voperování části organismu), proto k ní není nikdo nucen. Znamená to, že člověk, kterému by přijetí cizího orgánu prodloužilo život, nemusí o ni žádat. (Lékařsky zase není možné vyhovět všem žadatelům.) Samotný zásah může přinášet negativní reakce na cizí orgán i obtíže psychického rázu.

Nějaké teologické komplikace to nezahrnuje, ačkoliv se to obtížněji chápe v souvisloti se vzkříšením. Avšak jednotu těla a duše po vzkříšení úplně nespojujeme s konkrétním prožitým / vybydleným organismem. Ani na vlasy, nehty, mléčné zuby... nelze pohlížet tímto způsobem. Podobně neřešíme věk a vzhled vzkříšeného člověka. Bůh obnoví tělo v takovém stavu, v jakém ho chtěl dát. Nebude mít defekty, které jsme získali anebo nedostatky, které nám předali rodiče. Bude to tělo přímo od Boha - ne ve smyslu nové, ale obnovené / oslavené.

______________________________________________


Ohledně manželství si musíme nejdříve představit to, k čemu je zaměřeno: pro dobro a pro děti. Protože v nebi je největším dobrem Bůh a věčný život bude udržovat on sám. Základním motivem je tedy předávání života (odpadne, když nebude smrt) a důvěrné přátelství (zmizí mezistupně ve všech vztazích, protože vzájemná láska mezi všemi bude stejná a dokonalejší než zde). Doporučuji také přečíst si, jak na podobnou otázku reaguje v evangeliu Ježíš. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. (Lukáš 20;36)
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest