katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 21.3.2003
Otázka:
Proč se na každém kříži znázorňuje Kristovo tělo s probodeným pravým bokem a přitom se v modlitbě říká: "srdce Ježíšovo kopím probodené"?
Měl Ježíš probodené srdce?
Odpověď:
Máte patrně na mysli litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu; tedy jedno ze 33 zvolání:
Srdce Ježíšovo, Srdce Syna věčného Otce
Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské Matky
Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se Slovem Božím
Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené
Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží
Srdce Ježíšovo, stánku Nejvyššího
Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe
Srdce Ježíšovo, planoucí výhni lásky
Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností
Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály
Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí
Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění
Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství
Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší
Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali
Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva
Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné
Srdce Ježíšovo, bohaté a štedré ke všem, kdo tě vzývají
Srdce Ježíšovo, prameni života a svatosti
Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy
Srdce Ježíšovo, potupami nasycené
Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše ztrýzněné
Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné
Srdce Ježíšovo, kopím probodené
Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy
Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení
Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření
Srdce Ježíšovo, za hříšníky obětované
Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají
Srdce Ježíšovo, naděje všech, kdo v tobě umírají
Srdce Ježíšovo, radosti všech svatých
,
jejichž formulace vyjadřují úctu na reálném podkladě.

Uvedenou skutečnost potvrzuje Janovo evangelium (19; 34), tzv. Turínské plátno i tradice (konvertita - setník Longín).
Vojáci se chtěli ujistit o Ježíšově smrti a proto zasadili Ukřižovanému ještě poslední ránu. (Oba lotři však žili, protože nebyli vystaveni takovému trýznění; a ty dorazili přeražením nohou.)

Tímto se také splnily obrazy Písma: z velikonoční oběti žádnou kost nezlomíte (Ex 12; 46), neponechají z ní nic do rána a nezlomí žádnou kost (Num 9; 12),
Jahve chrání všechny jeho kosti, ani jedna nebude zlomena (Žalm 34; 21), Budou vzhlížet ke mě, kterého probodli (Zach 12; 10).

Rána vedená na pravou stranu odpovídá praxi vojáků, kteří byli cvičeni zaútočit na nepřítele do míst nekrytých štítem (pravák drží štít vlevo). Rovněž anatomové mohou potvrdit, že rána vedená zdola z pravé strany k pátému žebru zasáhne srdce. "Voda" vyšlá z boku, o které pak mluví evangelista, byla s největší pravděpodobností tekutina z perikardu.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest