katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 16.4.2003
Otázka:
Prosím o objasnění rozdílu mezi apoštoly a učedníky s několika příklady a o názor katolické církve na Kateřinu Emerichovou.
Děkuji.
Odpověď:
Apoštolové tvoří skupinu, kterou Ježíš Kristus připravil jako své vyslance k hlásání evangelia po celém světě. Popisuje to Lukášovo evangelium (6; 12n): Ježíš k sobě zavolal své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélota, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského. Bible je označuje jako "Dvanáct". Dalo by se říci, že tento "apoštolát" se v další generaci změnil na "episkopát", když ustanovili k této službě své nástupce.
Učedník je všeobecnější pojmenování pro Ježíšovi následovníky. Písmo (Lk 10) říká, že jich poslal 72 do ostatních měst.

Anna Kateřina Emmerichová (+1824) je německá mystička a řeholnice označená stigmaty; její spisy složil ve spisovné němčině básník Klement Brentano. Ačkoliv se jedná o uznávané dílo je výsledkem soukromého zjevení, tedy subjektivní. Vidění se i v tomto podobají Bibli; nemusejí vždy zachycovat skutečnost v reálné rovině o to spíše, že mají charakter rozjímání. Tím se však nezastírá jejich přínos pro duchovní rozvoj, ale nelze je užívat jako učebnici dějin.
O zjeveních a církevním schválení pak pojednávají další z otázek.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest