katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 11.4.2003
Otázka:
Dobrý den, s blížící se květnou nedělí mi stále více hloubá v mysli pojem "Syn Davidův"(Hosana, Davidovu Synu).Mohl byste mi prosím tento termín nějak blíže vysvětlit, proč "Syn Davidův".Právě na květnou neděli chystám se scholou píseň s těmito slovy a děti mě zaskočily otázku, proč se Kristu říká "Syn Davidův", když David nebyl jeho otec.Hledala jsem to v katechismu, ale ani tam se o tom nijak blíže nepíše. Mnohokrát děkuji. Požehnaný den.Jiřina K.
Odpověď:
V letošním roce (tzv. B-cyklu) se bude na Květnou neděli číst evangelium v Markově podání, a to říká: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! (viz žalm 118; 26) To lze interpretovat ve smyslu, že dorazil Boží vyslanec očekávaný předky. My však vyjdeme z volání zástupu, jehož výraznější podobu zaznamenal Matouš: Hosana synu Davidovu! To jsme v 9. verši 21. kapitoly, ale o několik veršů dříve se cituje Zachariášovo proroctví (9;9 a také Iz 62;11) o siónské dceři, které se vztahuje na Jeruzalém. V obou případech se využívá přeneseného významu, jak to ostatně podává i samotný začátek evangelia rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. (Mt 1;1)

Slovům syn Davidův musíme rozumět ve smyslu Davidův potomek, z rodu Davidova. Když zástupy volaly Hosana Davidovu synu, myslely tím, že Ježíš je Mesiáš; ten, který naplní dávná proroctví.
On vstupuje do Jeruzaléma nejen jako tichý a pokorný Mesiáš, ale také Pán přicházející v Boží autoritě; jako syn Davida a zároveň Pán. (srov. Mt 20;30) Ten, který se narodil ve městě Davidově a z Davidova rodu (podle proroctví Mich 5;1), přichází převzít i Davidovo království.

Svatý Augustin to komentuje: Je zároveň Pán i syn Marie či, jak se říká, syn Davida; je Davidovým synem, protože je synem Mariiným. Jako je zároveň syn a Pán Davida: syn (ve smyslu "potomek") podle těla a Pán podle božství, tak je i syn Marie podle těla a Pán Marie podle důstojnosti.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest