katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 7.5.2003
Otázka:
Kde katolicka cirkev prisla k tomu ze Jezis si vzal Pannu Marii k sobe do nebe i s jejim pozemskym telem (v Bibli?).
Odpověď:
Mariině úloze (jakkoliv je významná) nevěnují evangelia příliš místa, protože ústředním poselstvím je zvěst o Kristu a ta končí jeho nanebevstoupením.
Výslovným pramenem o této události jsou pozdější spisy, apokryfy, legendy, učení cíkevních Otců a liturgie (De Obitu S. Dominae, De Transitu Virginis, Diviš Areopagita, Ondřej Krétský, Jan Damašský, Theoteknes, Modest Jeruzalémský, Řehoř z Tours, Juvenál na koncilu v Chalcedonu r.451 potvrdil, že po otevření hrobu ho apoštolové našli prázdný...). Takže vyhlášení dogmatu Piem XII. bylo jen potvrzením tisícileté víry. Vedle připomínky odchodu mučedníků do nebe se totiž slavila památka "usnutí" Panny Marie. Vždyť jako Syna nepřemohl hřích a smrt podobně od toho byla uchráněna i Matka. Slušelo se, aby tělo té, která při porodu zůstala neporušenou Pannou, zůstalo také po smrti beze všeho porušení. Slušelo se, aby ta, s níž se Otec zasnoubil, bydlela v nebeských komnatách. Slušelo se, aby ta, která hleděla na svého Syna, visícího na kříži a zakusila ve svém srdci meč bolesti, mohla hledět na svého Syna, jak sedí ve slávě po pravici Otce. (sv. Jan Damašský) Znamená to tedy, že nejen duše nebyla vydána zlu, ale tím spíše ani tělo nepodlehlo jeho následkům. Zdálo by se to poněkud nemožné; a kvůli logice věříme více než Písmo výslovně definuje. Proto máme jen vodítko v Gen 3;15, Řím 5 a 6;1, 1 Kor 15; 21-26 a 54-57, snad Zj 11 a 12.

Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů. Když konečně neposkvrněná Panna, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. (LG 59) Matka Ježíšova je obrazem i počátkem církve, která se dovrší v budoucím věku. Nová Eva plná milosti Ducha svatého je osvobozena od hříchu a od porušení smrti. (KKC 2853) Je ve stavu nejvyšší dokonalosti vzkříšeného těla; dokonale připodobněná zmrtvýchvstalému Kristu neposkvrněnou duší i panenským tělem. Ona je Vyvolená - Neposkvrněná - Neporušená.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest