katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 14.5.2003
Otázka:
Dobrý den. Chci se zeptat na něco, co už zde možná padlo. (V tom případě bych byl vděčný za odkaz.)
V Mt 19,9 je, že kdo propustí manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství, a kdo si v takovém případě vezme jinou, cizoloží. (Parafráze ekum. překladu.)
a) Znamená to, že kdo opustí svého manželského partnera, který smilnil, neuvádí ho do „cizoložství“, a že kdo si v takovém případě vezme někoho jiného, „necizoloží“?
b) Znamená to, že ten, kdo opustí svého manželského partnera, který smilnil, a ten, kdo si v takovém případě vezme někoho jiného, může jednat správně?Jak se to potom má ke katolickému pojetí nezrušitelnosti manželství za pozemského života manželů? Děkuji.
Odpověď:
Matoušovo evangelium 19; 1-8 a stejně Markovo 10; 1-10 rozvíjí Boží přikázání, které se týká jednoty dvojice a výkladu Deuteronomia 24; 1, které bylo v Ježíšově době předmětem diskusí. Rabínské školy se lišily přísnější či volnější interpretací; tak se obrana práv zapuzené ženy změnila ve schvalování rozvodu a praktikování následné polygamie. Ježíš zdůrazňuje, že dodržování Mojžíšova zákona znamená především dodržování jeho základu: vůle Boha Stvořitele, který chtěl od počátku lidský pár spojený láskou. Neodvolává se na rabína, ale na Hospodina. A tady uvedu dvě řecká slova: sklero-kardia tvrdost srdce; srdce, které zapomnělo na Hospodina a porneia smilstvo, které je uvedeno jako jediný důvod k rozluce: jedině mimo případu svazku zakázaného předpisy Levitiku (18). To se týká především nově obrácených, kteří uzavřeli svazek s pokrevně příbuznými podle pohanských zvyků, ale v rozporu s židovskými předpisy. (Skutky 15; 20-29, 21; 25) Nejedná se tedy o skutečné manželství, ale nedovolený svazek. Tradice neustále zdůrazňovala význam tohoto slova jako smilstvo nikoliv cizoložství. Smyslem uvedené vsuvky bylo zabránit, aby se ti, kdo žijí s příbuznou, nemohli "ohánět" Ježíšovým tvrzením.

Druhou částí vaší otázky se zabývá Kodex kanonického práva, který připouští odloučení manželů v případě nevěry. Velmi se však doporučeje, aby manžel z křesťanské lásky a kvůli prospěchu rodiny neodmítl odpustit druhé straně cizoložství a nerozvrátil manželský život; jestliže mu vinu výslovně nebo mlčky neodpustil, je oprávněn opustit manželské soužití, jestliže s cizoložstvím nesouhlasil nebo mu nezavdal příčinu nebo je sám nespáchal (kánon 1152) Obdobně je možné oddělené žití, pokud jeden z manželů uvádí toho druhého nebo děti do nebezpečí pro duši či tělo. Manželství uzavřené a naplněné zaniká jedině koncem života. To je biblická a Kristova nauka, proto neexistuje možnost nového "manželství" - proviňovali by se cizoložstvím. Smilstvo je pak hříchem nečistoty svobodných. Nejde zde o neoblíbené slovíčkaření, ale podstatné rozlišení smyslu nepříliš frekventovaných slov a stejně i zde je dobré mít na zřeteli, že odmítnutí jednoho tvrzení neznamená potvrzení protikladu.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest