katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 19.5.2003
Otázka:
Chtěla bych se zeptat na znění modlitby o smrtelné úzkosti Kristově a ještě na text modlitby k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a na text modlitby k Neposkvrněnému srdci Mariinu. Děkuji.
Odpověď:
Vedle litanií existují další modlitby k Nejsvětějšímu Srdci, např. zásvětná, která je také v kancionálu pod číslem 066. A ty další, těžko říct, kterou z nich máte vlastně na mysli.

Neposkvrněné srdce Mariino, planoucí láskou, ukaž nám svou lásku. Ať plamen tvého srdce sestoupí na všechny lidi. Vtiskni do našich srdcí pravou lásku a touhu. Maria, tichá a pokorná srdcem, pamatuj na nás klesající do hříchu. Víš, že jsme všichni hříšníci. Chraň prostřednictvím svého Neposkvrněného Srdce naše duše. Učiň, ať vždy hledíme na dobrotu tvého mateřského Srdce a skrze plamen tvého Srdce se obrátíme. Amen.

Maria, Panno mocná a Matko milosrdenství, Královno nebeská a Útočiště hříšníků, zasvěcujeme se tvému Neposkvrněnému Srdci. Zasvěcujeme ti celý svůj život; vše, co máme; vše, co milujeme; vše, co jsme. Tobě zasvěcujeme své tělo, své srdce, své rodiny i svou vlast. Chceme, aby všechno, co je v nás i kolem nás, patřilo tobě a bylo účastno dobrodiní tvého mateřského požehnání. Aby toto naše zasvěcení bylo opravdu účinné a trvalé, obnovujeme dnes svůj křestní slib i předsevzetí, které jsme učinili při prvním svatém přijímání. Zavazujeme se, že se vždy budeme držet pravdy víry, žít z ní a zachovávat Boží přikázání. Slibujeme ti, slavná Matko Boží, že se postavíme celým srdcem do služeb tvé požehnané úcty, abychom urychlili a zabezpečili království tvého neposkvrněného Srdce a království srdce tvého Syna ve svých duších a v duších svých bratří, ve své vlasti i v celém světě na zemi i na nebi. Amen.

Ježíši, ty jsi se ve své opuštěnosti a strachu před smrtí na Olivové hoře modlil k Otci. Ty víš, že jsou lidé, kteří nemají na zemi žádného pomocníka. Vyšli posla, který by jim přinesl radost.

Ty jsi poznal noc světa, noc nevděku a opuštěnosti, noc zrady a útěku svých přátel. Prosím za všechny, kteří - ponižováni a uráženi - dnes prožívají noc, kteří se zoufale lopotí v nejnižších prostorách existence. Sešli jim světlo. Promluv k nim jako kdysi k chudým, nemocným, malomocným, chromým. Pošli jim své posly - pošli i mne. Dej mi svého Ducha. Nauč mě řeči skutku a lásky.

Často jsem netrpělivý, chci všeho nechat - hledám strašně snadné východisko: zoufalství. Ale ty se mnou neztrácíš trpělivost. Vydržel jsi celý život a trpěl jsi, abys nás vykoupil - i mne.

A pokud jde o modlitby svaté Brigity o Kristově utrpení, potřeboval bych scanner.
Na otázku odpověděl: Marek Slatinský
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest