katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 24.5.2001
Otázka:
Po sv. zpovědi nebylo mojí přítelkyny uděleno rozhřešení, protože naposledy byla u sv. přijímání jako dítě a v současnosti (po mnoha letech) žije v manželství spojeném pouze civilním sňatkem. Její muž necítí potřebu uzavřít ještě sňatek církevní. Je to správné? Děkuji.
Odpověď:
Rozhodnutí kněze, který odmítl udělit rozhřešení Vaší přítelkyni, je v souladu s předpisy Kanonického práva. Podmínkou pro udělení rozhřešení je kromě upřímného vyznání i lítost a předsevzetí změnit svůj život k lepšímu. V aplikaci na tuto situaci je zapotřebí uvědomit si několik zásadních bodů:
- pro pokřtěného je platné pouze to manželství, které uzavře před církví. Pokud má uzavřené pouze civilní manželství, chápe se tento stav jako `konkubinát`, čili setrvávání ve stavu těžkého hříchu.
- jelikož tento stav trvá, není splněna podmínka předsevzetí změny života k lepšímu.
- tím chybí jeden ze základních požadavků pro udělení rozhřešení, kněz je tedy v tomto případě povinen rozhřešení odložit do té doby, než bude kajícník připraven.

Pokud Vaše přítelkyně chce obnovit praxi křesťanského života, je možné se na farním úřadě v místě bydliště informovat na případnou konvalidaci manželství (církevní sňatek). Je-li druhý partner `zásadně` proti, je možná ještě tzv. sanatio in radice = žádost biskupa o uznání civilního sňatku. Podrobnější informace se dozvíte na farním úřadě.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest