katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 22.9.2003
Otázka:
Zajímalo by mne, kde je hranice mezi církví a sektou. Já bych například Jehovisty, kteří jsou v ČR uznáni jako církev považoval spíše za sektu.
Odpověď:
To záleží, ze které pozice se na tuto otázku díváte. Jestliže si tuto otázku pokládáte třeba jako pracovník Ministerstva kultury a ptáte se, za jakých okolností se určitá skupina stává církví, pak je to v případě, že se zaregistruje na Ministerstvu kultury a splní podmínky dané zákonem o církvích a náboženských společnostech. Případě, že je registrace přijata, daná skupina vystupuje oficiálně jako církev či náboženská společnost (zde najdete přehled u nás dosud registrovaných církví a náboženských společností).
Jestliže se na to díváte očima religionisty nebo prostého člověka, pak je situace složitější. Pojme církev je obvykle označováno společenství křesťanů (z řeč. kýriaké = patřící Pánu, nebo v románských jazycích ekklesia = společenství, shromáždění).
Sekta obvykle vzniká tak, že se část členů nějaké církve odtrhne a vytvoří samostatnou skupinu, částečně přejímající původní učení, které je ale podle vlastní představy dovedené k dokonalosti (většinou vzniká z nespokojenosti, kritiky a snahy o reformování učení). Jsou mladší než mateřská církev, nezřídka dosti militantní, uzavřená a s prvky fanatizmu. Její členové do značné míry ztrácejí "právo na vlstní názor" a musejí se beze zbytku podřídit oficiální doktríně. Existují i takové, které vedou své členy k sebevraždě.
Zájemcům o tuto problematiku doporučuji časopis Dingir a konkrétně k výše jmenovanému problému sekty a církve tento článek.
Na otázku odpověděl: R.D. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest